Учебен център “Ребус” – Варна

Уважаеми родители и ученици,

На 25 октомври ще се проведе есенен кръг на МБГ.

За да се избегне струпването на хора пред входа на

 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, се въвежда следната организация за влизане в сградата:

8.30 ч – да се явят състезатели от зала 2, 11, 12

    8.40 ч – зала 1, 3126, 3127

8.50 ч – зала 3218, 3219

Учениците влизат вдясно от КПП и продължават до паметника на Никола Вапцаров. Там се насочват към квестора, който държи номера на залата им. До 10 минути трябва да са заели местата си в залите.

Родителите да бъдат точни и спазват графика.Да се съобрази смяната на времето.

 След като детето влезе във ВВМУ, придружаващите освобождават района около КПП, за да се осигури нормален достъп на останалите групи.

Всеки ученик да бъде снабден с маска или предпазен шлем.

След 9:40 ч. родителите да имат готовност за посрещане на децата. Първокласниците от зала 3127 ще бъдат изведени организирано от квестора не по-рано от 10 ч.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ


В учебен център “Ребус” се обучават ученици от 1 до 12 клас. Най- стойностната рекламна кампания на центъра са постиженията на неговите възпитаници – сигурна гаранция, че качеството, което получават заслужава вниманието, времето и средствата, инвестирани в обучение.

Клубът осъществява два вида подготовка:

  • Специализирана – подготовка на напреднали ученици за олимпиади и състезания
  • Помощна – помощ за усвояване на учебния материал за ученици, които срещат затруднения  в училище

Обучението е групово и индивидуално. По преценка на преподавателите се осигуряват и безплатни консултации. Предимствата на обучението в центъра са:

  • Избор на часови диапазон
  • Гъвкава схема на обучение
  • По – бързо усвояване на учебните модули
  • Акцент върху проблемни теми

Всяка година центърът избира и награждава своя най-добър ученик въз основа на постиженията в училище, областни и републикански състезания.

 

 

...