Календарен план на състезанията по математика през учебната 2016/2017г.

Ноември:

1. Математически турнир „Черноризец Храбър”-1.XI.2016 г.

Декември:

1. Математически турнир,,Иван Салабашев”-3.XII.2016 г.

2. Коледно математическо състезание-10.ХII.2016 г.

Януари:

1.Олимпиада по математика-общински кръг-до 8.I.2017 г.

2.Математика без граници – зимен кръг

Февруари:

Олимпиада по математика-областен кръг-8.II.2017 г.

 Март:

1.Математическо състезание на Асоциация,,Кенгуру без граници”,1-12 клас-

18.III.2017 г.

2.Математика без граници – пролетен кръг

 Април:

1. Пролетни математически състезания,4-8 клас,Варна-1.IV.2017 г.

2. Великденско математическо състезание-22.IV.2017 г.

Май:

1. XXII Математически турнир,,Акад.К.Попов”-28-30.IV / 2-8.V.2017 г.,Шумен

2. Математическо състезание ,,Питагор” за ученици от IV клас -14.V.2017 г.

 

Leave a Reply

...