Класиране – математически таланти 2016 г.

                                                            Класиране 1 клас

      Име,презиме ,фамилия
             Училище
Точки
               Награда
1
Ева Радославова Градева
ОУ”П.Р.Славейков”
55
Златен медал и грамота
2
Мартин Стайков Попов
СОУ”Найден Геров”
45
Сребърен медал и грамота
3
Милена Йорданова Адамова
СОУПЧЕ”А.С.Пушкин
45
Сребърен медал и грамота
4
Павел Ивайлов Василев
ОУ”П.Р.Славейков
45
Сребърен медал и грамота
5
Алекс Мартинов Киричев
ОУ”П.Р.Славейков”
40
Бронзов медал и грамота
6
Дамян Иванов Накев
ЦДГ”Мир”
40
Бронзов медал и грамота
7
Константин Николаев Белоперкин
ОУ”П.Р.Славейков”
40
Бронзов медал и грамота
8
Михаил Стоянов Стоянов
СОУПЧЕ”А.С.Пушкин”
40
Бронзов медал и грамота
9
Виктор Антонов Благов
ОУ”Йордан Йовков”
35
Грамота за отлично представяне
10
Ева Георгиева Бурова
ОУ”П.Р.Славейков”
35
Грамота за отлично представяне
11
Моника Андреева Тодорова
ОУ”Христо Ботев”
35
Грамота за отлично представяне
12
Александър Ангелов Кънев
СОУ”Климент Охридски”
30
13
Жоро Бориславов Борисов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
30
14
Виктор Пламенов Стоянов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
25
15
Дениса Владимирова Златева
ОУ”Захари Стоянов”
25
16
Йоана Ивайлова Василева
ОУ”П.Р.Славейков”
25
17
Огнян Златинов Банков
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
25
18
Светлозар Цветанов Тодоров
СОУ”Климент Охридски”
25
19
Гергана Славова Славова
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
20
20
Деа Димитрова Тумбалова
СОУ”Климент Охридски”
20
21
Даниел Деанов Желев
ОУ”Стефан Караджа”
15
22
Цветан Иванов Шипков
ОУ”Стефан Караджа”
5
23
Мартин Николаев Иванов
ОУ”Любен Каравелов”
0
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”
                                      
                                                                              Класиране 2 клас
        Име,презиме,фамилия
               Училище
   Точки
              Награда
1
Петър Петров Вълков
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
46
Златен медал и грамота
2
Магдалена Христова Христова
СОУ”Найден Геров’
36,5
Сребърен медал и грамота
3
Николай Ивелинов Ковачев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
36,5
Сребърен медал и грамота
4
Калоян Ивайло Василев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
35,5
Бронзов медал и грамота
5
Александра Светлозар Стефанова
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
35
Грамота за отлично представяне
6
Нелия Милкова Петрова
СОУ”Найден Геров’
34
Грамота за отлично представяне
7
Виктор Свиленов Станоев
ОУ”Захари Стоянов”
30,5
8
Мартин Дианов Иванов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
30,5
9
Виктор Пламенов Филчев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
28,5
10
Стефан Йорданов Филчев
ОУ”П.Р.Славейков”
26,5
11
Калоян Милков Милков
СОУ”Найден Геров”
24,5
12
Теоман Мехмед Ахмед
ОУ”Васил Априлов”
24
13
Красен Илиянов Стефанов
СОУ”Найден Геров”
20
14
Кристиан Иво Костадинов
СОУ”Найден Геров”
16,5
15
Алекзандър Александър Мавродиев
СОУ”Найден Геров”
9,5
16
Боян Деянов Хаджи-Манич
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
6
17
Мартин Христов Иванов
ОУ”Добри Чинтулов”
6
18
Светослав Илиев Илиев
ОУ”Патриарх Евтимий”
6
   Забележка : На задача 10  за намерено едно решение от две възможни са присъдени 3,5 точки.* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”

 

Класиране 3 клас

         Име,презиме,фамилия
                Училище
  Точки
                Награда
1
Цветан Иванов Тинев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
60
Златен медал и грамота
2
Калин Ярославов Станев
ОУ”Черноризец Храбър”
51
Сребърен медал и грамота
3
Мартин Красенов Иванов
СОУ”Найден Геров”
51
Сребърен медал и грамота
4
Карина Христова Карачорова
ОУ”Стефан Караджа
50
Бронзов медал и грамота
5
Валери Валентинов Станев
МФУ”Шарл Перо”
43
Грамота за отлично представяне
6
Йоанна Мирославова Тодорова
ОУ”Антон Страшимиров”
43
Грамота за отлично представяне
7
Ростислав Иванов Иванов
СОУ”Найден Геров”
43
Грамота за отлично представяне
8
Мая Мирославова Димитрова
СОУ”Климент Охридски”
40
Грамота за отлично представяне
9
Александър Георгиев Михайлов
ОУ”П.Р.Славейков”
37
10
Яница Ангелова Янева
ОУ”Васил Априлов”
37
11
Симона Димитрова Иванова
СОУ”Найден Геров”
35
12
Ангел Мирослав Владов
СОУ”Климент Охридски”
34
13
Васил Петров Драганов
СОУ”Климент Охридски”
34
14
Деян Миленов Димитров
СОУ”Д.Дебелянов”
28
15
Атанас Проданов Сталев
ОУ”Захари Стоянов”
26
16
Калин Каменов Калев
ОУ”Васил Априлов”
26
17
Алев Месру Гемеджи
СОУ”Найден Геров”
25
18
Дарина Димитрова Димитрова
СОУ”Найден Геров”
25
19
Никита Тодорова Военкина
СОУ”Найден Геров”
25
20
Мартин Мартинов Петров
СОУ”Найден Геров”
24
21
Йоанна Христова Ангелова
ОУ”Г.С.Раковски”
19
22
Мариета Станиславова Стоянова
ОУ”Захари Стоянов”
19
23
Сияна Богомилова Живкова
СОУ”Климент Охридски”
19
24
Стея Миланова Миланова
ОУ”Захари Стоянов”
18
25
Александър Венциславов Драганов
СОУ”Найден Геров”
18
26
Преслава Миленова Крумова
ОУ”Захари Стоянов”
16
27
Здравена Здравкова Кирилова
СОУ”Найден Геров”
16
28
Ина Радостинова Тенева
ОУ”Добри Чинтулов”
16
29
Кристиян Николаев Кръстев
СОУ”Найден Геров”
15
30
Паола Пламенова Параскевова
СОУ”Найден Геров”
15
31
Христо Иванов Желязков
СОУ”Климент Охридски”
13
32
Йордан Николаев Драганов
ОУ”Васил Априлов”
13
33
Радул Николай Николов
СОУ”Климент Охридски”
12
34
Хайг Онник Ованезов
НУИ”Добри Христов”
10
35
Веселин Петров Николаев
ОУ”Цар Симеон I“
9
36
Александър Здравков Василев
ОУ”П.Р.Славейков”
6
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”

Leave a Reply

...