Резултати МБГ – есен – 2020 г.

        Трите имена на участника    Клас Общ брой точки Време за решаване на задачите          (в минути)
1 Linda Ivanova 1 38 35
2 Stefan Nedelchev 1 36 40
3 Monika Arabova 1 34 25
4 Boris Tishev 1 34 30
5 Zahari Vihrenov 1 34 30
6 Aya Fadlieva 1 34 42
7 Adelina Rumantseva 1 34 42
8 Steliyan Stanev 1 34 42
9 Konstantin Kirov 1 32 15
10 Zahari Reyzov 1 32 40
11 Viktoria Nikiforova 1 32 50
12 Viktor Ivaylov 1 30 10
13 Borislav Lazarov 1 30 38
14 Antonio Dimitrov Petrov 1 30 50
15 Yasen Belev 1 30 55
16 Kristiyan Deyanov 1 28 25
17 David Zdravkov 1 28 35
18 Trayan Zhekov 1 28 43
19 Kristiyan Petrov 1 28 43
20 Aleksandar Chonkov 1 28 53
21 Belatriks Zlateva 1 26 55
22 Eva Evtimova 1 22 48
23 Boris de la Krus 1 22 50
24 Ivan Ivaylov Terziev 1 20 12
25 Aleksandar Klimentov Todorov 1 20 17
26 Mihail Borisov 1 18 18
27 Tsvetoslav Stanislavov Stoev 1 14 32
28 Hristomir Dragomirov Hristov 1 14 32
29 Mihail Deyanov Vankov 1 12 55
30 Boris Dimov 1 6 60
31 Karina Stoyanova Argirova 2 35 51
32 Nikola Ivov Ivanov 2 30 60
33 Martin Vihrenov Zahariev 2 29 45
34 Sofia Georgieva Petrova 2 28 53
35 Boyan Nikolaev Belyashki 2 28 60
36 Dimitar Dobromirov Dimitrov 2 26 60
37 Nikolay Tsvetanov Doynov 2 24 46
38 Andrey Stoyanov 2 24 60
39 Samuil Svetlozarov 2 23 43
40 Leon Dimo Todorov 2 23 50
41 Radost Velizarova Kostadinova 2 23 55
42 Sofia Galinova Goranova 2 22 60
43 Kristiyana Biserova Bancheva 2 22 60
44 Rositsa Mitkova Karaycheva 2 22 60
45 Martin Evtimov Dimitrov 2 21 46
46 Emanuela Stanislavova Todorova 2 21 50
47 Boris Ivaylov Lisichkov 2 21 51
48 Violeta Milenova Zaharieva 2 21 55
49 Nikola Tsvetanov Marinov 2 20 29
50 Kristiyan Galinov Aleksiev 2 20 48
51 Mihail Ivaylov Veznenkov 2 20 53
52 Branislav Danailov Nedkov 2 19 18
53 Viktor Galinov Galabov 2 18 50
54 Bogdana Svetoslavova Radeva 2 17 45
55 Siana Dimitrova Dimitrova 2 17 50
56 Stefan Borisov Petrov 2 17 55
57 Zahari Nikolaev Ivanov 2 17 55
58 Kristiyan Stoev 2 17 59
59 Kristiyan Kamenov Aleksov 2 17 60
60 Nikola Dobromirov Petrov 2 16 53
61 Ivan Ivanov 2 16 55
62 Slavena Petrova Garbuzova 2 16 60
63 Stasiyan Hristianov Novkov 2 16 60
64 Bozhidar Karachodzhukov 2 15 39
65 Yoana Konstantinova Yovcheva 2 15 54
66 Grigor Tihomirov Binev 2 14 50
67 Eliza Hristova Bebova 2 14 59
68 Martin Miroslavov Boev 2 13 51
69 Radina Konstantinova Georgieva 2 13 55
70 Boris Nikolaev Dimitrov 2 13 56
71 Boris Iliev 2 13 60
72 Rosen Ivanov Koleliev 2 12 27
73 Boris Aleksandrov Dimitrov 2 12 35
74 Emma Emilova Hristova 2 12 35
75 Aleksandar Tsvetanov Slavkov 2 12 42
76 Iveta Velislavova Beleva 2 12 45
77 Gabriela Nikolaeva Nikolova 2 12 60
78 Vivian Valentinova Varbanova 2 10 40
79 Doychin Georgiev 2 10 58
80 Maksim Lyubomirov Nastev 2 10 59
81 Filip Antonov Georgiev 2 9 36
82 Pavel Koychev 2 8 37
83 Valentin Ivaylov Todorov 2 8 46
84 Magdalena Miroleskova Ivaylova 2 8 52
85 Kamelia Miroslavova Markova 2 8 60
86 Ema Dimitrova Monova 2 6 55
87 Yoan Aleksandrov 2 6 55
88 Karolin Ivanova 2 4 40
89 Teya Aleksandrova Kalincheva 2 4 50
90 Dilian Aleksandrov Georgiev 2 2 60
91 Mirela Artyunova 2 2 60
92 1 2 0
93 2 2 0
94 Simeon Marinov Bankov 3 36 50
95 Filip Penchev Kamburov 3 32 50
96 Aleksandar Yordanov Asparuhov 3 32 52
97 Dimitar Stanislavov Paskov 3 32 60
98 Nikola Mladenov Denev 3 30 41
99 Yasmin Iskrenova Tsekova 3 30 53
100 Vanesa Ventsislavova Gradeshlieva 3 30 60
101 Samuil Borislavov Borisov 3 28 60
102 Radina Desislavova Krasteva 3 27 52
103 Boris Georgiev Ivanov 3 26 50
104 Hristo Todorov Melemov 3 26 52
105 Viktoria Anastasova 3 26 54
106 David Mitkov Kolev 3 26 55
107 Dimitar Veselinov Bogdanov 3 26 60
108 Kaloyan Georgiev Georgiev 3 26 60
109 Martin Nedkov Mihaylov 3 24 55
110 Mia Viktor Karova 3 24 47
111 Teodora Stanislavova Nedeva 3 24 55
112 Kaleya Konstantinova Yordanova 3 24 60
113 Elinor Lyubomirova Hristova 3 24 60
114 Siyana Nikolaeva Koleva 3 22 30
115 Darin Todorov Nenov 3 22 40
116 Preslava Svilen Peneva 3 22 46
117 Aleksandar Ivaylov Pavlov 3 22 50
118 Valeri Plamenov Atanasov 3 22 55
119 Vladimir Svetlinov Dimitrov 3 22 58
120 Kalina Aleksandrova Deneva 3 22 60
121 Martin Martinov Baramov 3 22 60
122 Damyan Rumenov Svobodnikov 3 22 60
123 Simeon Simeonov Kanchev 3 22 60
124 Viktoria Vasileva Kostadinova 3 22 60
125 Simeon Galinov Kostadinov 3 21 55
126 Viktor Martinov Stefanov 3 20 55
127 Georgi Yavorov Yanakiev 3 20 58
128 Boyan Nikov 3 20 60
129 Dimitar Valentinov Vasilev 3 20 60
130 Anna Dianova Ivanova 3 19 48
131 Daniel Dimitrov Velinov 3 18 38
132 Bozhana Plamenova Vasileva 3 18 41
133 Mishel Filip de la Krus 3 18 49
134 Gabriela Galinova Genova 3 18 50
135 Dimitar Radomirov Radev 3 18 58
136 Todor Nikolay Rostislavov Dimitrov 3 18 56
137 Manol Aleksandrov Mihov 3 18 60
138 Adriana Valentinova Ruseva 3 18 60
139 Daniel Dimitrov Panayotov 3 16 40
140 Mira Krasimirova Parusheva 3 16 48
141 Simona Daniel Todorova 3 16 59
142 Emil Veselinov Dobrev 3 16 60
143 Monika Svetoslav Stefanova 3 16 60
144 Irena Radoslavova Miteva 3 16 60
145 Ralitsa Nikolaeva Veznenkova 3 16 60
146 Nikola Pavlinov Stanev 3 15 52
147 Katerina Stanimirova Kirova 3 14 35
148 Teodor Mihaylov Karachodzhukov 3 14 45
149 Stanislav Emilov Dimitrov 3 14 51
150 Petra Stefanova Vladimirova 3 14 50
151 Daria Svetoslavova Dimitrova 3 14 60
152 Dimitar Petrov Dimitrov 3 14 60
153 Teodor Ivaylov Tsvetkov 3 14 60
154 Kaloyan Ivaylov Nikolov 3 13 50
155 Martin Danielov Simeonov 3 12 60
156 Evgenia Slavova Marinova 3 11 59
157 Dimitar Nikolaev 3 10 40
158 Aleksandar Dimitrov Petrov 3 10 47
159 Gabriela Hristova Beleva 3 10 52
160 Irena Todorova Dinkova 3 10 59
161 Anabel Goranova 3 10 60
162 Denislava Nikolaeva Delcheva 3 10 60
163 Nikola Hristov Nedelchev 3 8 44
164 Maria Stanislavova Stoyanova 3 8 57
165 Mateo Tsankov Mateev 3 8 57
166 Fatih Fadliev Fadliev 3 8 58
167 Nikol Gachevska 3 6 28
168 Kaloyan Danielov Simeonov 3 6 58
169 Iraya Boyanov 3 5 50
170 Yoana Valentinova Andonova 3 4 37
171 Konstantin Aleksandrov Dimov 3 4 47
172 Tanya Dimitrova Stoykova 3 4 52
173 Emil Emilov Petkov 3 2 60
174 Stela Kamen Mladenova 4 40 60
175 Ivan Marinov Ivanov 4 38 55
176 Delyan-Slav Atanasov Mirev 4 38 58
177 Stanislav Svilenov Andonov 4 38 59
178 Lev Yurievich Belenkiy 4 38 59
179 Simeon Hristianov Hristov 4 34 52
180 Karina Valchanova 4 34 58
181 Vasil Petrov Radichkov 4 34 60
182 Zhasmina Samuilova Nikolova 4 32 53
183 Nikola Nanov Petrov 4 32 60
184 Dilan Stefan Klisurov 4 30 53
185 Anelia Valerieva Filipova 4 30 60
186 Presiyan Hristov Kostov 4 30 60
187 Kaloyan Dimitrov Kanchev 4 30 60
188 Viktor Zhivkov Zhelev 4 30 60
189 Viktoria Svetoslavova Dimova 4 29 58
190 Daniel Krasimirov Parushev 4 28 49
191 Iva Veselinova Ivanova 4 28 56
192 Daniel Ivanov Mihaylov 4 28 60
193 Sofia Orlin Dzhelepova 4 28 60
194 Alek Nikolaev Kapitanov 4 28 60
195 Iva Aleksandrova Angelova 4 26 57
196 Anelia Petrova Garbuzova 4 26 60
197 Vladimir Valentinov Drumev 4 25 58
198 Magdalena Atanasova Raykova 4 25 60
199 Aleksandar Trifonov Donkov 4 24 56
200 Yoanna Plamenova Ilieva 4 24 60
201 Preslav Zhivkov Peychev 4 22 47
202 Viktoria Deyanova Davidova 4 22 55
203 Mihail Mihaylov Mihaylov 4 22 55
204 Nikol Nikolaeva Kostova 4 22 60
205 Maksim Mariyanov Danailov 4 22 60
206 Adelina Radostinova Grozeva 4 21 60
207 3 4 21 60
208 Radosvet Svetoslav Stamenov 4 21 60
209 Kristiyan Nikolaev Kostov 4 20 50
210 Kristiyan Nikolaev Kirov 4 20 60
211 Hristina Velkova Bakalova 4 20 60
212 Aleksandra Galinova Petrova 4 20 60
213 Viktor Kamenov Shterev 4 20 60
214 Gabriela-Daytona Yavor Petkova 4 20 60
215 Yasen Krasimirov Ivanov 4 19 40
216 Kristian Angelov 4 19 58
217 Danaya Dianova Velikova 4 19 60
218 Raya Zhivkova Veleva 4 19 60
219 Stanislav Stoychev Zlatev 4 18 56
220 Teodor Valentinov Ivanov 4 17 58
221 Mishel Aleksandar Petrovska 4 18 60
222 Denitsa Aleksandrova Kostova 4 16 54
223 Mark Kirilov Kolev 4 16 60
224 Radoslav Vasilev Hristov 4 16 60
225 Rafi Oktaev Rafiev 4 16 60
226 Yoana Stoyanova Stoeva 4 16 60
227 Tedislav Borislavov Traykov 4 16 60
228 Nikola Yavorov Stamenov 4 16 60
229 Boris Presiyanov Panayotov 4 15 55
230 Gabriel Evgeni Zlatev 4 15 60
231 Nikolay Zdravkov Dimov 4 14 50
232 Georgi Georgiev 4 14 54
233 Siyana Georgieva Naydenova 4 14 60
234 Galena Ognyanova Radeva 4 12 54
235 Miroslav Galinov Ganchev 4 12 54
236 Valeri Raychev Raykov 4 12 57
237 Delyana Nikolova Dimitrova 4 12 60
238 Bozhidar Zhivkov Rafailov 4 12 60
239 Borislav Marinov Dimitrov 4 11 58
240 Boyan Nedyalkov Stoyanov 4 10 43
241 Viktoria Ivaylova Dimitrova 4 10 52
242 Karina Plamenova Ilieva 4 10 57
243 Anna Petrova Evtimova 4 10 60
244 Anastasia Alekseevna Singur 4 10 60
245 Rikardo Aleksandar Salvador 4 9 50
246 Kaloyan Tihomirov Trifonov 4 8 53
247 Matteo Marin Hadzhiyski 4 8 55
248 Georgi Stanislavov Stoyanov 4 8 60
249 Vladimir Nikolaev Petkov 4 8 60
250 Teodora Bogomilova Zhivkova 4 7 60
251 Dzhia Georgieva Peycheva 4 6 50
252 Raya Georgieva Marinova 4 6 56
253 Kris Petrov Mihaylov 4 6 60
254 Yulian Veselinov Apostolov 4 5 58
255 David Ivov Ivanov 4 4 40
256 Raya Kostadinova Kostadinova 4 4 60
257 Antoni Emilov Dimitrov 5 40 45
258 Svetoslav Dariel Arabov 5 40 57
259 Kristina Georgieva Kyuchukova 5 40 60
260 Veselina Georgieva Belcheva 5 39 44
261 Damyan Ivanov Nakev 5 38 34
262 Hristo Ilian Langarov 5 32 35
263 Toma Ventsislavov Raev 5 30 57
264 Denis Gyunay Aptula 5 27 54
265 Kaloyan Klimentov Todorov 5 27 60
266 Boris Evgeni Dimitrov 5 26 30
267 Svetoslav Yanchev Chekoev 5 26 51
268 Hristo Hristov Varlev 5 26 55
269 Emil Slavchev Topalov 5 24 48
270 Pavel Dimitrov Leksin 5 20 45
271 Ivo Ivov Mihov 5 17 50
272 Petar Yavorov Petrov 5 15 40
273 Steliyan Slavov Barnev 5 15 57
274 Aleks Martinov Kirichev 6 39 60
275 Nikolay Ivankov Ivanov 6 32 60
276 Viktor Plamenov Stoyanov 6 27 60
277 Bozhidar Dimitrov Angelov 6 22 55
278 Dobril Dobrilov Genchev 6 22 60
279 Martin Svetoslavov Dimitrov 6 21 60
280 Nikol Rosenova Vlaeva 6 11 46
281 Vasiliy Mihaylovich 6 8 60
282 Rumyana Georgieva Lazarova 7 31 50
283 Petar Ivov Petrov 7 23 60
284 Velizar Svilenov 7 17 55
285 Siyana Bogomilova Zhivkova 8 11 60
286 Teya Vladimirova Georgieva 8 4 37

Leave a Reply

...