Състезание за математически таланти 2018г.

 

 

 

 

   СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ 1- 4 клас

3 юни 2018 г.

 

Класиране 1 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. А007 1 клас 53 т. Златен медал и грамота
2. Б002 1 клас 52 т. Сребърен медал грамота
3. Б003 1 клас 48 т. Бронзов медал и грамота
4. Е013 1 клас 45 т. Грамота за отлично представяне
5. Г003 1 клас 45 т. Грамота за отлично представяне
6. А006 1 клас 42 т.
7. А002 1 клас 42 т.
8. Е001 1 клас 41 т.
9. А008 1 клас 40 т.
10. Е016 1 клас 38 т.
11. Е003 1 клас 38 т.
12. Е014 1 клас 37 т.
13. Е007 1 клас 36 т.
14. Б006 1 клас 33 т.
15. Б001 1 клас 32 т.
16. Г004 1 клас 31 т.
17. В004 1 клас 31 т.
18. Д001 1 клас 28 т.
19. Е008 1 клас 27 т.
20. Д002 1 клас 27 т.
21. Б004 1 клас 27 т.
22. Е006 1 клас 26 т.
23. А003 1 клас 25 т.
24. В001 1 клас 22 т.
25. Е004 1 клас 21 т.
26. Е009 1 клас 21 т.
27. Е002 1 клас 20 т.
28. Б007 1 клас 17 т.
29. В003 1 клас 16 т.
30. Е010 1 клас 16 т.
31. А009 1 клас 12 т.
32. Г002 1 клас 8 т.
33. А001 1 клас 8 т.
34. Г005 1 клас 8 т.
35.. Б008 1 клас 6 т.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница”55.

 

Класиране 2 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. Б 011 2 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Е015 2 клас 54 т. Сребърен медал и грамота
3. В013 2 клас 54 т. Сребърен медал и грамота
4. В007 2 клас 51 т. Бронзов медал и грамота
5. В006 2 клас 48 т. Грамота за отлично представяне
6. А010 2 клас 40 т.
7. Е017 2 клас 37 т.
8. Б012 2 клас 37 т.
9. Б010 2 клас 37 т.
10. А012 2 клас 36 т.
11. Г007 2 клас 35 т.
12. Д 006 2 клас 34 т.
13. А015 2 клас 34 т.
14. А011 2 клас 31 т.
15. В012 2 клас 29 т.
16. В005 2 клас 28 т.
17. Б014 2 клас 25 т.
18. Г006 2 клас 22 т.
19. В009 2 клас 22 т.
20. Д005 2 клас 22 т.
21. Б016 2 клас 22 т.
22. В010 2 клас 22 т.
23. В011 2 клас 21 т.
24. А014 2 клас 21 т.
25. В014 2 клас 21 т.
26. Б009 2 клас 18 т.
27. Д007 2 клас 18 т.
28. Б013 2 клас 18 т.
29. Р005 2 клас 16 т.
30. Е011 2 клас 16 т.
31. Д008 2 клас 12 т.
32. Б015 2 клас 13 т.
33. Д022 2 клас 9 т.
34. Е012 2 клас 6 т.
* Поради грешно отпечатване на отговора на 7 зад. – 12 вместо 10 се присъждат по 3 точки на всички участници :)
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център” на бул.”Сливница”55

 

Класиране 3 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. Е 020 3 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Д003 3 клас 57 т. Златен медал и грамота
3. Д014 3 клас 47 т. Сребърен медал и грамота
4. В023 3 клас 44 т. Бронзов медал и грамота
5. Б017 3 клас 41 т. Грамота за отлично представяне
6. Д010 3 клас 41 т. Грамота за отлично представяне
7. А025 3 клас 40 т. Грамота за отлично представяне
8. Г011 3 клас 38 т.
9. А017 3 клас 38 т.
10. Д012 3 клас 35 т.
11. А020 3 клас 34 т.
12. Д011 3 клас 34 т.
13. Г010 3 клас 32 т.
14. В016 3 клас 31 т.
15. Г008 3 клас 31 т.
16. В020 3 клас 31 т.
17. Д013 3 клас 28 т.
18. В021 3 клас 26 т.
19. Р506 3 клас 25 т.
20. Г017 3 клас 21 т.
21. Е018 3 клас 21 т.
22. Б019 3 клас 20 т.
23. В018 3 клас 18 т.
24. Е021 3 клас 18 т.
25. Г013 3 клас 15 т.
26. А019 3 клас 15 т.
27. Р006 3 клас 15 т.
28. Д015 3 клас 15 т.
29. Г009 3 клас 14 т.
30. В015 3 клас 14 т.
31. В019 3 клас 12 т.
32. В022 3 клас 12 т.
33. Г012 3 клас 11 т.
34. Б018 3 клас 11 т.
35. А021 3 клас 11 т.
36. Г015 3 клас 10 т.
37. А016 3 клас 9 т.
38. Г016 3 клас 9 т.
39. А018 3 клас 3 т.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница”55

 

Класиране 4 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. А023 4 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Г019 4 клас 57 т. Златен медал и грамота
3. Д019 4 клас 51,5 т. Сребърен медал и грамота
4. Е022 4 клас 51 т. Бронзов медал и грамота
5. Г020 4 клас 50 т. Грамота за отлично представяне
6. Д025 4 клас 48,5 т. Грамота за отлично представяне
7. Д023 4 клас 47 т. Грамота за отлично представяне
8. Г023 4 клас 45,5 т.
9. Д018 4 клас 41,5 т.
10. Г021 4 клас 41 т.
11. Р003 4 клас 38,5 т.
12. Б021 4 клас 37,5 т.
13. А022 4 клас 37 т.
14. Р001 4 клас 36 т.
15. Е023 4 клас 34 т.
16. Б023 4 клас 34 т.
17. Р002 4 клас 32.5
18. Б024 4 клас 32 т.
19. Р004 4 клас 28,5 т.
20. Д016 4 клас 25,5 т.
21. Б022 4 клас 25,5 т.
22. Д021 4 клас 24,5т.
23. В024 4 клас 24 т.
24. Г022 4 клас 15,5 т.
25. А024 4 клас 15 т.
26. Г018 4 клас 14 т.
27. Е026 4 клас 13,5 т.
28. Г024 4 клас 12,5 т.
29. В025 4 клас 11 т.
30. Б025 4 клас 9 т.
31. Д017 4 клас 8 т.
32. Д004 4 клас 7,5 т.
33. Д020 4 клас 7,5 т.
34. Е025 4 клас 6 т.
35. Е024 4 клас 3 т.
* На зад.5 са присъдени 1,5 точки за даден един от общо два верни отговора.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница” 55.

Leave a Reply

...