Учебен център „Ребус” започва записване за школите по български език и литература

Учебен център „Ребус” започва записване за школите по български език и литература – 2-4 клас, 5-7 клас. В процеса на работа се акцентира върху правилното изграждане на устната и писмена реч, преодоляването на трудности при съставянето на различните видове текст,както и върху подобряването на правописната и правоговорна култура на децата.

С четвъртокласниците се провежда подготовка за успешното представяне на изпита по БЕЛ от НВО. Прилагат се подходи,съобразени с възрастовите особености на учениците и техните интереси.

В 5 и 6 клас учениците придобиват умения за писане на трансформиращ и сбит преразказ и на интерпретативно съчинение по зададена тема.

Подготовката в 7 клас е изцяло съобразена с формата на НВО.

Тел.за контакт: 0885 878555; 0899 116192
Преподавател 2-4 клас: Ел.Хаджиева
Преподаватели 5-7 клас: П.Цолова,Г.Георгиева

Leave a Reply

...