Школите по математика, бълг. език и англ. език стартират в началото на месец септември

МАТЕМАТИКА

Нашият център ви предизвиква да приемете обучението си по математика като приключение. Вие избирате дали ще участвате като герои , или ще бъдете зрители на състезанието.

Няма лесни и трудни задачи. Има такива, които са ви познати и други, които не сте срещали. Най-често познатите ги подминавате , а а интересни ви се струват непознатите- тези, които ви карат да мислите, да комбинирате всичките си знания и да се почувствате откриватели.
Точно тези задачи правят математиката интересна наука.

Решавайки задачи, вие ще добиете чудната увереност , че принадлежите към кръга на мислещите хора, за които математиката е предизвикателство ,забавление и полезен приятел по пътя към успеха.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Чрез забавни задачи, тестове и интересни упражнения вие ще изучавате богатството на родния език и неусетно ще се изкачвате към върховете, разкриващи необятните хоризонти на човешкото знание.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В условията на съвременната глобализация почти няма човек , който да знае единствено родния си език.
Усвоете бързо,лесно и приятно англ. език в учебен център РЕБУС- Варна.

Часовете с квалифицирани преподаватели обхващат всички нива- от напълно начинаещи до напреднали.
Центърът разполага с огромен архив материали за езиково обучение. Акцентира се върху най-често допускани грешки, произношение, способността свободно да се комуникира на англ. език.

Leave a Reply

...