Archive for the ‘Новини’ Category

Финалисти МГБ 2019г.

 

Финалисти МБГ 2019

1 клас

 

Индивидуален финал:                                       

 

1. Филип Пенчев Камбуров

2. Христо Тодоров Мелемов

3. Катерина Георгиева Йорданова

4. Димитър Станиславов Пасков

 

Отборен финал:

 

Отбор 1:                                                        Отбор 2:

1. Димитър Станиславов Пасков               1. Филип Пенчев Камбуров

2. Ралица Николаева Везненкова               2. Катерина Георгиева Йорданова

3. Христо Тодоров  Мелемов                      3. Георги Яворов Янакиев

 

2 клас

 

Индивидуален финал:

 

1. Васил Петров Радичков

2. Никола Нанов Петров

3. Жасмина Самуилова Николова

4. Делян-Слав Атанасов Мирев

5. Даниел Красимиров Парушев

 

Отборен финал:

 

Отбор 1:                                                             Отбор 2:

1. Стела Камен Младенова                             1. Васил Петров Радичков

2. Лев Юриевич Беленкий                              2. Никола Нанов Петров

3. Симеон Христианов Христов                     3. Делян-Слав Атанасов Мирев

Отбор 3:

1. Жасмина Самуилова Николова

2. Даниел Красимиров Парушев

3. Станислав Свиленов Андонов

 

3 клас

 

Индивидуален финал:

 

1. Румена Николаева Везненкова                       3. Кристина Георгиева Кючукова

2. Виктор Иванов Бамбалов                                4. Светослав Дариел Арабов

 

Отборен финал:

 

Отбор 1:                                                                 Отбор 2:

1. Румена Николаева Везненкова                       1. Кристина Георгиева Кючукова

2. Виктор Иванов Бамбалов                                2. Дамян Иванов Накев

3. Йоана Мартин Несторова                                3. Антони Емилов Димитров

 

4 клас

 

Индивидуален финал:

 

1. Божидар Димитров Ангелов                  4. Ния Валентинова Василева

2. Михаил Стоянов Стоянов                       5. Павел Добринов Пенчев

3. Ева Радославова Градева

Отборен финал:

 

Отбор 1:                                                        Отбор 2:

1. Алекс Мартинов Киричев                      1. Мартин Стайков Попов

2. Павел Ивайлов Василев                         2. Ева Радославова Градева

3. Иван Мартинов Колев                            3. Михаил Стоянов Стоянов

Отбор 3:

1. Божидар Димитров Ангелов

2. Константин Николаев Белоперкин

3. Владислав Сергеев Серафимов

 

5 клас

 

Индивидуален финал:

 

1. Петър Петров Вълков

 

Отборен финал:

 

1. Звездемир Николаев Пенев

2. Петър Петров Вълков

3. Петър Ивов Петров

 

6 клас

 

Индивидуален финал:

 

1. Цветан Иванов Тинев

 

Отборен финал:

 

1. Веселин Николаев Маркович

2. Добромир Добромиров Ангелов

3. Цветан Иванов Тинев

 

Ученици със златен медал от финал 2018 са включени във финал 2019,

ако са участвали на два от дистанционните кръгове( пролет,зима,есен ).

За справка: www.mathematicalmail.com

 

 

Математика без граници – пролет 2019г. – резултати

                                                        ПРОТОКОЛ  дата 24.03.2019 година
E-mail  адрес: rebusvarna@abv.bg
Трите имена на участника Държава Населено място Клас Общ брой точки Време за решаване на задачите          (в минути)
1 Filip Penchev Kamburov Bulgaria Varna 1 34 24
2 Boris Panayotov Panayotov Bulgaria Varna 1 34 30
3 Georgi Yavorov Yanakiev Bulgaria Varna 1 34 33
4 Ralitsa Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 1 32 28
5 Hristo Todorov Melemov Bulgaria Varna 1 32 28
6 Alek Daniel Marak Bulgaria Varna 1 32 36
7 Katerina Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 1 32 46
8 Dimitar Stanislavov Paskov Bulgaria Varna 1 30 17
9 Viktoria Plamenova Anastasova Bulgaria Varna 1 30 35
10 Simeon Marinov Bankov Bulgaria Varna 1 30 36
11 Adriana Valentinova Ruseva Bulgaria Varna 1 28 15
12 Tanya Dimitrova Stoykova Bulgaria Varna 1 28 30
13 Samuil Borislavov Borisov Bulgaria Varna 1 28 31
14 Borislava Ventsislavova Bulgaria Varna 1 28 39
15 Dimitar Valentinov Vasilev Bulgaria Varna 1 28 42
16 Nikola Georgiev Razsadov Bulgaria Varna 1 28 43
17 Georgi Georgiev Bulgaria Varna 1 26 30
18 Martin Nedkov Mihaylov Bulgaria Varna 1 26 33
19 Radina Desislavova Krasteva Bulgaria Varna 1 26 36
20 Kaloyan Georgiev Georgiev Bulgaria Varna 1 24 31
21 Viktor Martinov Stefanov Bulgaria Varna 1 24 36
22 Kalina Aleksandrova Deneva Bulgaria Varna 1 22 25
23 Pavel Aleksandrov Terziev Bulgaria Varna 1 22 25
24 Monika Svetoslav Stefanova Bulgaria Varna 1 22 34
25 Mishel Mishel-Filip de la Krus Bulgaria Varna 1 22 38
26 Dimitar Petrov Dimitrov Bulgaria Varna 1 20 24
27 Fatih-Mert Fadliev Fadliev Bulgaria Varna 1 20 27
28 Darin Todorov Nenov Bulgaria Varna 1 20 29
29 Kristina Nikolaeva Nikolova Bulgaria Varna 1 20 35
30 Stanislav Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 1 20 40
31 Mira Krasimirova Parusheva Bulgaria Varna 1 18 30
32 Kristiyan Stanimirov Stoimenov Bulgaria Varna 1 18 37
33 Simeon Galinov Kostadinov Bulgaria Varna 1 16 25
34 Kaloyan Ivaylov Nikolov Bulgaria Varna 1 16 32
35 Nikolay Krumov Atanasov Bulgaria Varna 1 16 32
36 Aleksandar Veselinov Grigorov Bulgaria Varna 1 16 35
37 Martin Todorov Radev Bulgaria Varna 1 16 60
38 Daniel Dimitrov Velinov Bulgaria Varna 1 14 27
39 Samuil Kostov Iliev Bulgaria Varna 1 14 35
40 Steliyan Milenov Neychev Bulgaria Varna 1 12 16
41 Stanislav Vladimirov Valev Bulgaria Varna 1 12 20
42 Iris Antonova Ganeva Bulgaria Varna 1 12 36
43 Veneta Simeonova Bulgaria Varna 1 8 34
44 Hristo Bilyan Velev Bulgaria Varna 1 6 37
45 Siyana Stoyanova Stoyanova Bulgaria Varna 1 4 35
46 Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna 2 38 59
47 Lev Yurievich Belenkiy Bulgaria Varna 2 36 55
48 Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna 2 36 60
49 Vasil Petrov Radichkov Bulgaria Varna 2 32 46
50 Zhasmina Samuilova Nikolova Bulgaria Varna 2 32 52
51 Nikola Nanov Petrov Bulgaria Varna 2 32 60
52 Daniel Krasimirov Parushev Bulgaria Varna 2 30 42
53 Delyan-Slav Atanasov Mirev Bulgaria Varna 2 30 43
54 Daniel Ivanov Mihaylov Bulgaria Varna 2 30 60
55 Aleksandar Radostinov Dimitrov Bulgaria Varna 2 28 55
56 Dimana Antonova Danova Bulgaria Varna 2 28 56
57 Stanislav Svilenov Andonov Bulgaria Varna 2 28 56
58 Kaloyan Dimitrov Kanchev Bulgaria Varna 2 28 57
59 Konstantin Petrov Zlatev Bulgaria Varna 2 26 35
60 Angel Dobrinov Angelov Bulgaria Varna 2 26 57
61 Adelina Radostinova Grozeva Bulgaria Varna 2 26 59
62 Ema Diyanova Nacheva Bulgaria Varna 2 26 60
63 Bozhidar Zhivkov Rafailov Bulgaria Varna 2 24 36
64 Anna Petrova Evtimova Bulgaria Varna 2 24 42
65 Boyana Nikolaeva Tsanevska Bulgaria Varna 2 24 48
66  Hristina Velkova Bakalova Bulgaria Varna 2 24 50
67 Karina Valchanova Valchanova Bulgaria Varna 2 24 55
68 Galena Ognyanova Radeva Bulgaria Varna 2 24 55
69 Yoanna Plamenova Ilieva Bulgaria Varna 2 24 57
70 Nikolay Georgiev Lazarov Bulgaria Varna 2 24 58
71 Vladimir Valentinov Drumev Bulgaria Varna 2 22 50
72 Gabriela-Daytona Yavor Petkova Bulgaria Varna 2 22 51
73 Samuil Ivelinov Milev Bulgaria Varna 2 22 56
74 Presiyan Hristov Kostov Bulgaria Varna 2 22 60
75 Anelia Petrova Garbuzova Bulgaria Varna 2 22 60
76 Viktor Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 2 22 60
77 Rafi Oktaev Rafiev Bulgaria Varna 2 20 47
78 Aleksandra Galinova Petrova Bulgaria Varna 2 20 50
79 Galena Kaloyanova Galinova Bulgaria Varna 2 20 56
80 Martin Krasimirov Bachkov Bulgaria Varna 2 18 36
81 Petar Peychev Peev Bulgaria Varna 2 18 40
82 Pavel Dragomirov Mihaylov Bulgaria Varna 2 18 40
83 Milan Savkov Stoyanov Bulgaria Varna 2 18 49
84 Toni Rosenov Radev Bulgaria Varna 2 18 50
85 Iva Aleksandrova Angelova Bulgaria Varna 2 18 52
86 Nia Desislavova Marinova Bulgaria Varna 2 18 57
87 Radoslav Dimitrov Minkov Bulgaria Varna 2 16 30
88 Viktoria Svetoslavova Dimova Bulgaria Varna 2 16 50
89 Radoslav Haralanov Haralanov Bulgaria Varna 2 16 55
90 Teodora Bogomilova Zhivkova Bulgaria Varna 2 16 60
91 Plamen Vladimirov Savov Bulgaria Varna 2 14 37
92 Viktor Emilov Goranov Bulgaria Varna 2 14 43
93 Preslav Zhivkov Peychev Bulgaria Varna 2 14 55
94 Yoana Veselinova Demirova Bulgaria Varna 2 14 59
95 Raya Kostadinova Kostadinova Bulgaria Varna 2 14 60
96 Georgi Plamenov Panteleev Bulgaria Varna 2 12 29
97 Plamen Venelin Lipchev Bulgaria Varna 2 12 50
98 Kristian Nikolaev Angelov Bulgaria Varna 2 12 50
99 Kristiyan Nikolaev Kirov Bulgaria Varna 2 10 32
100 Aleksandra Tihomirova Tasheva Bulgaria Varna 2 8 48
101 Martin Miroslav Radoev Bulgaria Varna 2 8 52
102 Filip Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 2 8 59
103 Simona Svetlinova Toteva Bulgaria Varna 2 4 50
104 Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna 3 40 57
105 Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 3 38 41
106 Viktor Ivanov Bambalov Bulgaria Varna 3 38 60
107 Damyan Ivanov Nakev Bulgaria Varna 3 36 32
108 Antoni Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 3 36 43
109 Kristina Georgieva Kyuchukova Bulgaria Varna 3 36 51
110 Svetoslav Dariel Arabov Bulgaria Varna 3 36 55
111 Ivan Eftimov Eftimov Bulgaria Varna 3 32 42
112 Magdalena Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 3 32 45
113 Hristo Ilian Langarov Bulgaria Varna 3 32 49
114 Boyana Emil Kosturkova Bulgaria Varna 3 32 56
115 Boris Deyan Yanev Bulgaria Varna 3 32 60
116 Preslav Valkanov Ivanov Bulgaria Varna 3 30 39
117 Veselina Georgieva Belcheva Bulgaria Varna 3 30 53
118 Veselina Georgieva Dimova Bulgaria Varna 3 30 56
119 Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna 3 30 60
120 Nikol Yuliyanova Marinova Bulgaria Varna 3 28 30
121 Dragomir Aleksandrov Terziev Bulgaria Varna 3 28 47
122 Mihaela Mihaylova Boshnakova Bulgaria Varna 3 26 44
123 Nikola Diyanov Yordanov Bulgaria Varna 3 26 45
124 Ivaylo Vichkov Yordanov Bulgaria Varna 3 26 46
125 Nikola Dobromirov Dobrev Bulgaria Varna 3 26 48
126 Kristian Svetomirov Bliznakov Bulgaria Varna 3 26 51
127 Emili Antonova Velizarova Bulgaria Varna 3 26 58
128 Stefan Nikolaev Uzunov Bulgaria Varna 3 24 40
129 Boris Evgeni Dimitrov Bulgaria Varna 3 24 42
130 Stefan Stoyanov Kozhuharov Bulgaria Varna 3 24 44
131 Aleksandra Dimitrova Peneva Bulgaria Varna 3 24 45
132 Stefan Krasimirov Balushev Bulgaria Varna 3 24 50
133 Aleksandar Atanasov Filipov Bulgaria Varna 3 24 54
134 Eva Yavorova Petrova Bulgaria Varna 3 24 55
135 Ivan Atanasov Nikolov Bulgaria Varna 3 22 40
136 Anton Galinov Stoyanov Bulgaria Varna 3 22 43
137 Monika Mihailova Danova Bulgaria Varna 3 22 45
138 Kristiyan Rosenov Vasilev Bulgaria Varna 3 22 48
139 Adrian Danailov Petrov Bulgaria Varna 3 22 55
140 Pavel Dimitrov Leksin Bulgaria Varna 3 20 38
141 Ivona Dimitrova Georgieva Bulgaria Varna 3 20 45
142 Viktor Ivelinov Dyankov Bulgaria Varna 3 20 60
143 Kaloyan Klimentov Todorov Bulgaria Varna 3 18 56
144 Stanislav Nikolaev Hristov Bulgaria Varna 3 18 60
145 Dimitar Stefanov Asenov Bulgaria Varna 3 16 38
146 Margarita Borisova Petrova Bulgaria Varna 3 16 41
147 Vasil Angelov Yanev Bulgaria Varna 3 16 47
148 Ivan Martinov Kolev Bulgaria Varna 4 36 55
149 Pavel Ivaylov Vasilev Bulgaria Varna 4 36 59
150 Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna 4 36 60
151 Bozhidar  Dimitrov Angelov Bulgaria Varna 4 36 60
152 Martin Staykov Popov Bulgaria Varna 4 34 41
153 Mihail Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 4 34 54
154 Eva Radoslavova Gradeva Bulgaria Varna 4 34 56
155 Nia Valentinova Vasileva Bulgaria Varna 4 33 51
156 Dimitar Miroslavov Miltiyadov Bulgaria Varna 4 32 60
157 Pavel Dobrinov Penchev Bulgaria Varna 4 31 53
158 Kaloyan Veselinov Nedelchev Bulgaria Varna 4 29 59
159 Emma Hristova Salabasheva Bulgaria Varna 4 28 49
160 Konstantin Nikolaev Beloperkin Bulgaria Varna 4 28 59
161 Beloslava Petrova Petrova Bulgaria Varna 4 27 51
162 Viktor Antonov Blagov Bulgaria Varna 4 27 52
163 Zhoro Borislavov Borisov Bulgaria Varna 4 26 51
164 Viktor Plamenov Stoyanov Bulgaria Varna 4 26 53
165 Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna 4 26 60
166 Lada Svetoslavova Zaharieva Bulgaria Varna 4 25 45
167 Aleksandar Plamenov Zhelyazkov Bulgaria Varna 4 25 53
168 Dobril Dobrilov Genchev Bulgaria Varna 4 25 60
169 Eva Georgieva Burova Bulgaria Varna 4 25 60
170 Teodora Said Afridi Bulgaria Varna 4 24 50
171 Teodor Andreev Andreev Bulgaria Varna 4 24 52
172 Martin Evstatiev Baltov Bulgaria Varna 4 24 56
173 Yoana Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 4 24 59
174 Viktor Antonov Zapryanov Bulgaria Varna 4 23 47
175 Ognyan Zlatinov Bankov Bulgaria Varna 4 23 52
176 Anton Dimitrov Atanasov Bulgaria Varna 4 23 58
177 Boris Plamenov Avndonov Bulgaria Varna 4 23 59
178 Dona Ivanova Dimova Bulgaria Varna 4 23 60
179 Antoaneta Ilieva Ilieva Bulgaria Varna 4 22 45
180 Simona Svilenova Cherneva Bulgaria Varna 4 22 59
181 Georgi Tonev Valchev Bulgaria Varna 4 21 35
182 Stanislav Prodanov Namliev Bulgaria Varna 4 21 50
183 Nikola Boyanov Tomov Bulgaria Varna 4 21 60
184 Boris Yuliyan Gerchev Bulgaria Varna 4 19 33
185 Presiyan Veselinov Zapryanov Bulgaria Varna 4 19 42
186 Maksim Svetoslavov Zahariev Bulgaria Varna 4 18 51
187 Karina Krasimirova Kirilova Bulgaria Varna 4 18 53
188 Nikola Dimitrov Zahariev Bulgaria Varna 4 17 56
189 Ivaylo Ivanov Venelinov Bulgaria Varna 4 17 58
190 Vasil Valentinov Todorov Bulgaria Varna 4 16 57
191 Aleksandar Biserov Balinov Bulgaria Varna 4 15 54
192 Martin Lyubomirov Dobrev Bulgaria Varna 4 14 45
193 Viktoria Zhan Teneva Bulgaria Varna 4 10 45
194 Yoanna Yordanova Koleva Bulgaria Varna 4 10 51
195 Aleksia Stoyanova Stoyanova Bulgaria Varna 4 6 48
196 Zvezdemir Nikolaev Penev Bulgaria Varna 5 33 60
197 Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna 5 32 58
198 Petar Ivov Petrov Bulgaria Varna 5 30 60
199 Angel Plamenov Avramov Bulgaria Varna 5 28 57
200 Nikolay Ivelinov Kovachev Bulgaria Varna 5 28 60
201 Kaloyan Ivaylo Vasilev Bulgaria Varna 5 27 47
202 Kaloyan Krasimirov Panov Bulgaria Varna 5 27 59
203 Nikola Nikolaev Nestorov Bulgaria Varna 5 27 60
204 Yasen Milenov Angelov Bulgaria Varna 5 26 60
205 Stefania Milenova Mileva Bulgaria Varna 5 25 58
206 Stilyan Miroslavov Markov Bulgaria Varna 5 23 45
207 Natali Georgieva Georgieva Bulgaria Varna 5 23 60
208 Konstantina Galinova Genkova Bulgaria Varna 5 21 58
209 Rumyana Georgieva Lazarova Bulgaria Varna 5 19 58
210 Maria Petrova Petrova Bulgaria Varna 5 19 60
211 Yanitsa Georgieva Nikova Bulgaria Varna 5 17 54
212 Divna Ivelinova Yordanova Bulgaria Varna 5 17 59
213 Alaydin Ferdin Ismail Bulgaria Varna 5 11 51
214 Veselin Nikolaev Markovich Bulgaria Varna 6 38 60
215 Dobromir Dobromirov Angelov Bulgaria Varna 6 38 60
216 Tsvetan Ivanov Tinev Bulgaria Varna 6 36 60
217 Reni Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 6 36 60
218 Yoanna Miroslavova Todorova Bulgaria Varna 6 32 50
219 Atanas Prodanov Stalev Bulgaria Varna 6 30 50
220 Martin Krasenov Ivanov Bulgaria Varna 6 28 60
221 Nora Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 6 24 60
222 Stanislav Boyanov Stoichkov Bulgaria Varna 6 20 50
223 Yanitsa Angelova Yaneva Bulgaria Varna 6 20 55
224 Aleksandar Georgiev Mihaylov Bulgaria Varna 6 20 57
225 Siyana Bogomilova Zhivkova Bulgaria Varna 6 18 60
226 Betina Atanasova Bogomilova Bulgaria Varna 6 10 60
227 Ivaylo Rumenov Antonov Bulgaria Varna 6 8 60
228 Deyan Deyanov Hadzhi-Manich Bulgaria Varna 7 38 60
229 Nikolay Antonov Blagov Bulgaria Varna 7 20 60
230 Aleksandar Plamenov Yordanov Bulgaria Varna 7 17 60
231 Ognyan Boyanov Arsov Bulgaria Varna 8 34 60
232 Boris Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 8 23 60
233 Daniel Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 8 21 60
234 Georgi Hristov Lazov Bulgaria Varna 8 10 60
235 Aleksandar Dragomirov Rusev Bulgaria Varna 9 15 60
336 Kaloyan Panayotov Panayotov Bulgaria Varna 9 5 60
237 Bozhidar Tomov Tomov Bulgaria Varna 9 1 60
238 Mark Martinov Kirichev Bulgaria Varna 10 36 60
239 Venislav Emanoelov Ivanov Bulgaria Varna 10 33 55
240 Kaloyan Ventsislavov Vasev Bulgaria Varna 10 15 60
241 Viliyam Viliyamov Dokov Bulgaria Varna 10 14 60
242 Daniel Georgiev Aleksandrov Bulgaria Varna 10 11 60
243 Aleksandar Hatov Bulgaria Varna 11 13 60
244 Violeta Ruslanova Sekulova Bulgaria Varna 11 11 60
245 Kaloyan Lachezarov Lazarov Bulgaria Varna 11 10 60
246 Yoan Iliyanov Iliev Bulgaria Varna 12 17 60

Математика без граници – зима 2019г – резултати

                                                                ПРОТОКОЛ  дата 9.02. 2019 година
                                                   СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Трите имена на участника Държава Населено място Клас Общ брой точки Време за решаване на задачите          (в минути)
1 Hristo Todorov Melemov Bulgaria Varna 1 34 35
2 Dimitar Stanislavov Paskov Bulgaria Varna 1 34 36
3 Adriana Valentinova Ruseva Bulgaria Varna 1 32 40
4 Katerina Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 1 30 38
5 Dimitar Valentinov Vasilev Bulgaria Varna 1 30 56
6 Simeon Galinov Kostadinov Bulgaria Varna 1 28 27
7 Fatih-Mert Fadliev Fadliev Bulgaria Varna 1 28 30
8 Ralitsa Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 1 28 37
9 Leya Nikolaeva Bulgaria Varna 1 28 41
10 Viktoria Plamenova Anastasova Bulgaria Varna 1 26 27
11 Mishel Mishel-Filip De La Krus Bulgaria Varna 1 26 27
12 Georgi Yavorov Yanakiev Bulgaria Varna 1 24 28
13 Kalina Aleksandrova Deneva Bulgaria Varna 1 24 30
14 Samuil Borislavov Borisov Bulgaria Varna 1 24 33
15 Darin Todorov Nenov Bulgaria Varna 1 24 34
16 Anna Dianova Ivanova Bulgaria Varna 1 24 35
17 Martin Nedkov Mihaylov Bulgaria Varna 1 22 33
18 Filip Penchev Kamburov Bulgaria Varna 1 22 50
19 Alek Marak Daniel Bulgaria Varna 1 22 55
20 Kristina Nikolaeva Nikolova Bulgaria Varna 1 20 15
21 Simeon Marinov Bankov Bulgaria Varna 1 20 30
22 Borislava Ventsislavova Mihaylova Bulgaria Varna 1 20 32
23 Radina Desislavova Krasteva Bulgaria Varna 1 20 54
24 Monika Stefanova Bulgaria Varna 1 20 54
25 Veneta Simeonova Bulgaria Varna 1 20 55
26 Pavel Zoran Kostadinov Bulgaria Varna 1 18 20
27 Ivan Dimitrov Pavlov Bulgaria Varna 1 18 35
28 Stanislav Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 1 18 37
29 Boris Borisov Borisov Bulgaria Varna 1 18 42
30 Martin Todorov Radev Bulgaria Varna 1 18 50
31 Nikolay Krumov Atanasov Bulgaria Varna 1 18 55
32 Yana Stiliyanova Lupova Bulgaria Varna 1 18 58
33 Yana Milenova Mincheva Bulgaria Varna 1 18 60
34 Kristiyan Stoimenov Bulgaria Varna 1 16 17
35 Kristina Stefanova Stefanova Bulgaria Varna 1 16 23
36 Nikola Georgiev Razsadov Bulgaria Varna 1 16 25
37 Dimitar Petrov Bulgaria Varna 1 16 27
38 Boris Panayotov Panayotov Bulgaria Varna 1 16 43
39 Gabriela Peycheva Bulgaria Varna 1 16 46
40 Svetlin Petrov Milanov Bulgaria Varna 1 16 46
41 Veselin Grigorov Bulgaria Varna 1 14 25
42 Kaloyan Borisov Chakalov Bulgaria Varna 1 14 34
43 Pavel Aleksandrov Terziev Bulgaria Varna 1 14 59
44 Aslan Serkan Tankash Bulgaria Varna 1 14 60
45 Leonora Galinova Georgieva Bulgaria Varna 1 14 60
46 Mira Krasimirova Parusheva Bulgaria Varna 1 12 14
47 Yanislav Krasimirov Kolev Bulgaria Varna 1 12 22
48 Stanislav Valev Bulgaria Varna 1 12 25
49 Aleks Tihomirov Stoyanov Bulgaria Varna 1 12 35
50 Viktor Martinov Stefanov Bulgaria Varna 1 12 40
51 Iris Antonova Bulgaria Varna 1 10 20
52 Denislava Nikolaeva Delcheva Bulgaria Varna 1 10 45
53 Maria Vladimirova Ivanova Bulgaria Varna 1 10 49
54 Yoana Plamenova Eneva Bulgaria Varna 1 10 60
55 Steliyan Neychev Bulgaria Varna 1 10 60
56 Velian Martinov Petrov Bulgaria Varna 1 8 35
57 Daria Plamenova Eneva Bulgaria Varna 1 8 56
58 Mihaela Hristova Simeonova Bulgaria Varna 1 6 25
59 Sofia Tsvetelinova Stoyanova Bulgaria Varna 1 6 50
60 Daniel Ivanov Donev Bulgaria Varna 1 6 58
61 Boyan Nikov Bulgaria Varna 1 6 60
62 Dimitar Stanev Bulgaria Varna 1 4 32
63 Nikola Borisov Bulgaria Varna 1 4 41
64 Kristiyan Stamatov Bulgaria Varna 1 4 47
65 Boyan Borisov Kasikov Bulgaria Varna 1 4 49
66 Nikola Detelinov Atanasov Bulgaria Varna 1 4 55
67 Nikola Antonov Nedyalkov Bulgaria Varna 1 2 56
68 Iglika Petrova Bulgaria Varna 1 2 32
69 Lev Yurievich Belenkiy Bulgaria Varna 2 38 56
70 Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna 2 37 57
71 Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna 2 36 49
72 Karina Valchanova Valchanova Bulgaria Varna 2 31 37
73 Zhasmina Samuilova Nikolova Bulgaria Varna 2 31 58
74 Iva Aleksandrova Angelova Bulgaria Varna 2 29 48
75 Georgi Atanasov Nikolov Bulgaria Varna 2 28 47
76 Preslav Zhivkov Peychev Bulgaria Varna 2 28 48
77 Angel Dobrinov Angelov Bulgaria Varna 2 28 48
78 Vasil Petrov Radichkov Bulgaria Varna 2 28 60
79 Presiyan Hristov Kostov Bulgaria Varna 2 28 60
80 Delyan-Slav Atanasov Mirev Bulgaria Varna 2 27 46
81 Bozhidar Zhivkov Rafailov Bulgaria Varna 2 27 58
82 Nikola Nanov Petrov Bulgaria Varna 2 27 60
83 Daniel Krasimirov Parushev Bulgaria Varna 2 26 36
84 Aleksandar Radostinov Dimitrov Bulgaria Varna 2 26 60
85 Gabriela-Deytona Yavor Petkova Bulgaria Varna 2 25 50
86 Mihail Rusev Rusev Bulgaria Varna 2 24 57
87 Viktor Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 2 24 60
88 Daniel Ivanov Mihaylov Bulgaria Varna 2 23 60
89 Ema Diyanova Nacheva Bulgaria Varna 2 23 60
90 Petar Peychev Peev Bulgaria Varna 2 22 49
91 Milan Savkov Stoyanov Bulgaria Varna 2 22 50
92 Vladimir Valentinov Drumev Bulgaria Varna 2 22 51
93 Yoanna Plamenova Ilieva Bulgaria Varna 2 22 55
94 Plamen Venelin Lipchev Bulgaria Varna 2 22 56
95 Boyana Nikolaeva Tsanevska Bulgaria Varna 2 22 59
96 Dimana Antonova Danova Bulgaria Varna 2 22 60
97 Yoana Veselinova Demirova Bulgaria Varna 2 22 60
98 Viktoria Slavinova Slavova Bulgaria Varna 2 21 38
99 Samuil Milev Bulgaria Varna 2 21 51
100 Kaloyan Dimitrov Kanchev Bulgaria Varna 2 21 53
101 Hristina Velkova Bakalova Bulgaria Varna 2 21 54
102 Aleksandra Galinova Petrova Bulgaria Varna 2 20 43
103 Anna Petrova Evtimova Bulgaria Varna 2 20 43
104 Yasen Krasimirov Ivanov Bulgaria Varna 2 20 52
105 Toni Rosenov Radev Bulgaria Varna 2 20 52
106 Albena Plamenova Dimitrova Bulgaria Varna 2 20 57
107 Raya Kostadinova Kostadinova Bulgaria Varna 2 20 60
108 Pavel Dragomirov Mihaylov Bulgaria Varna 2 19 37
109 Radoslav Dimitrov Minkov Bulgaria Varna 2 19 39
110 Martin Krasimirov Bachkov Bulgaria Varna 2 19 47
111 Kristiyan Nikolaev Kirov Bulgaria Varna 2 18 45
112 Kaloyan Tihomirov Trifonov Bulgaria Varna 2 18 47
113 Boris Dimitrov Georgiev Bulgaria Varna 2 18 52
114 Kristian Nikolaev Angelov Bulgaria Varna 2 18 56
115 Galena Ognyanova Radeva Bulgaria Varna 2 18 58
116 Aleksandra Atanasova Atanasova Bulgaria Varna 2 18 59
117 Stefani Mincheva Keremedchieva Bulgaria Varna 2 18 60
118 Adelina Radostinova Grozeva Bulgaria Varna 2 18 60
119 Rafi Oktaev Rafiev Bulgaria Varna 2 17 45
120 Simona Svetlinova Toteva Bulgaria Varna 2 16 40
121 Kalin Stanislavov Tsonev Bulgaria Varna 2 16 55
122 Nikolay Georgiev Lazarov Bulgaria Varna 2 16 58
123 Simona Svilenova Shishmanova Bulgaria Varna 2 16 60
124 Nikol Nikolaeva Kostova Bulgaria Varna 2 16 60
125 Aleksandar Stanislavov Slanev Bulgaria Varna 2 16 60
126 Nikola Plamenov Petrov Bulgaria Varna 2 16 60
127 Nikola Georgiev Litsov Bulgaria Varna 2 15 36
128 Viktor Zhivkov Dimitrov Bulgaria Varna 2 15 46
129 Viktoria Svetoslavova Dimova Bulgaria Varna 2 15 50
130 Konstantin Petrov Zlatev Bulgaria Varna 2 14 27
131 Plamen Vladimirov Savov Bulgaria Varna 2 14 30
132 Lazar Zhivkov Zhekov Bulgaria Varna 2 14 42
133 Georgi Stanislavov Stoyanov Bulgaria Varna 2 14 50
134 Boris Zhivkov Zhekov Bulgaria Varna 2 14 52
135 Boyan Nedyalkov Stoyanov Bulgaria Varna 2 14 56
136 Radoslav Haralanov Haralanov Bulgaria Varna 2 14 60
137 Filip Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 2 14 60
138 Sofia Orlin Dzhelepova Bulgaria Varna 2 14 60
139 Vladimir Diyanov Mikov Bulgaria Varna 2 12 37
140 Konstantin Evgeniev Iliev Bulgaria Varna 2 12 37
141 Radina Hristova Dimitrova Bulgaria Varna 2 12 37
142 Viktor Vladislavov Bulgaria Varna 2 12 37
143 Teodora Bogomilova Zhivkova Bulgaria Varna 2 12 42
144 Kristiyan Nikolaev Kostov Bulgaria Varna 2 12 52
145 Kristian Radostinov Georgiev Bulgaria Varna 2 12 57
146 Georgi Iliev Dobrev Bulgaria Varna 2 12 60
147 Georgi Dianov Boev Bulgaria Varna 2 10 40
148 Georgi Plamenov Panteleev Bulgaria Varna 2 10 46
149 Bozhidara Atanasova Atanasova Bulgaria Varna 2 10 60
150 Martina Stefanova Nikolaeva Bulgaria Varna 2 9 41
151 Aylin Shenol Yasim Bulgaria Varna 2 8 60
152 Nikola Vladimirov Kostov Bulgaria Varna 2 6 50
153 Pavel Svetlinov Totev Bulgaria Varna 2 5 39
154 Viktor Ivanov Bambalov Bulgaria Varna 3 37 55
155 Svetoslav Dariel Arabov Bulgaria Varna 3 36 60
156 Antoni Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 3 35 55
157 Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna 3 35 56
158 Damyan Ivanov Nakev Bulgaria Varna 3 32 48
159 Kristina Georgieva Kyuchukova Bulgaria Varna 3 32 52
160 Hristo Ilian Langarov Bulgaria Varna 3 32 57
161 Anton Galinov Stoyanov Bulgaria Varna 3 30 49
162 Emili Antonova Velizarova Bulgaria Varna 3 30 56
163 Nikol Yuliyanova Marinova Bulgaria Varna 3 27 44
164 Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 3 27 53
165 Boris Deyan Yanev Bulgaria Varna 3 27 58
166 Monika Mihaylova Danova Bulgaria Varna 3 26 55
167 Veselina Georgieva Belcheva Bulgaria Varna 3 26 56
168 Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna 3 26 60
169 Robert Iliev Petrov Bulgaria Varna 3 25 32
170 Preslav Valkanov Ivanov Bulgaria Varna 3 25 44
171 Angel Krasimirov Ivanov Bulgaria Varna 3 23 60
172 Kristiyan Rosenov Vasilev Bulgaria Varna 3 22 53
173 Lilyan Veselinov Dimitrov Bulgaria Varna 3 22 59
174 Dragomir Aleksandrov Terziev Bulgaria Varna 3 21 50
175 Aleksandra Dimitrova Peneva Bulgaria Varna 3 21 55
176 Pavel Dimitrov Leksin Bulgaria Varna 3 21 55
177 Nikola Diyanov Yordanov Bulgaria Varna 3 21 58
178 Magdalena Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 3 20 48
179 Nikola Dobromirov Dobrev Bulgaria Varna 3 20 60
180 Karina Nikolaeva Velcheva Bulgaria Varna 3 19 43
181 Boris Evgeni Dimitrov Bulgaria Varna 3 19 45
182 Vasil Deyanov Eftimov Bulgaria Varna 3 19 55
183 Kristiyan Svetomirov Bliznakov Bulgaria Varna 3 19 55
184 Margarita Borisova Petrova Bulgaria Varna 3 19 57
185 Eva Yavorova Petrova Bulgaria Varna 3 19 58
186 Ivan Atanasov Nikolov Bulgaria Varna 3 19 60
187 Ivan Eftimov Eftimov Bulgaria Varna 3 18 40
188 Kristiyan Krasenov Kostadinov Bulgaria Varna 3 18 47
189 Stefan Nikolaev Uzunov Bulgaria Varna 3 18 57
190 Daniel Vasilev Bulgaria Varna 3 17 43
191 Steliyan Slavov Barnev Bulgaria Varna 3 17 54
192 Viktor Ivelinov Dyankov Bulgaria Varna 3 17 60
193 Adrian Danailov Petrov Bulgaria Varna 3 17 60
194 Boril Stanimirov Ivanov Bulgaria Varna 3 16 45
195 Stanislav Nikolaev Hristov Bulgaria Varna 3 16 60
196 Aleksandar Atanasov Filipov Bulgaria Varna 3 15 48
197 Kaloyan Klimentov Todorov Bulgaria Varna 3 15 49
198 Boyana Emil Kosturkova Bulgaria Varna 3 15 50
199 Maria Stiliyanova Lupova Bulgaria Varna 3 15 57
200 Boryana Ivo Sachkova Bulgaria Varna 3 15 60
201 Ivona Dimitrova Georgieva Bulgaria Varna 3 14 47
202 Stefan Krasimirov Balushev Bulgaria Varna 3 13 38
203 Kristian Tsvetomir Nikolov Bulgaria Varna 3 13 42
204 Stefan Stoyanov Kozhuharov Bulgaria Varna 3 13 50
205 Evgeni Evgeniev Nedelchev Bulgaria Varna 3 13 52
206 Ivaylo Boyanov Kirov Bulgaria Varna 3 13 54
207 Ivaylo Vichkov Yordanov Bulgaria Varna 3 12 29
208 Mihaela Mihaylova Boshnakova Bulgaria Varna 3 12 47
209 Stanislav Trayanov Chalakov Bulgaria Varna 3 12 56
210 Plamen Stoyanov Petkov Bulgaria Varna 3 11 40
211 Yordan Atanas Atanasov Bulgaria Varna 3 8 38
212 Aleksandrina Georgieva Bacheva Bulgaria Varna 3 8 60
213 Aleksandar Detelinov Atanasov Bulgaria Varna 3 7 43
214 Luchia Veselinova Ivanova Bulgaria Varna 3 7 48
215 Dilyan Dragomirov Dragnev Bulgaria Varna 3 5 59
216 Ivan Martinov Kolev Bulgaria Varna 4 38 47
217 Pavel Ivaylov Vasilev Bulgaria Varna 4 36 59
218 Martin Staykov Popov Bulgaria Varna 4 32 54
219 Vladislav Sergeev Serafimov Bulgaria Varna 4 32 57
220 Eva Radoslavova Gradeva Bulgaria Varna 4 32 60
221 Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna 4 32 60
222 Simeon Iliev Petrov Bulgaria Varna 4 28 46
223 Stanislav Prodanov Namliev Bulgaria Varna 4 28 58
224 Konstantin Nikolaev Beloperkin Bulgaria Varna 4 28 60
225 Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna 4 28 60
226 Aleksandar Plamenov Zhelyazkov Bulgaria Varna 4 28 60
227 Bozhidar Dimitrov Angelov Bulgaria Varna 4 28 60
228 Kristian Dianov Nenov Bulgaria Varna 4 26 48
229 Emma Hristova Salabasheva Bulgaria Varna 4 26 56
230 Mihail Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 4 26 59
231 Eva Georgieva Burova Bulgaria Varna 4 26 60
232 Pavel Dobrinov Penchev Bulgaria Varna 4 26 60
233 Aleksandar Angelov Kanev Bulgaria Varna 4 24 54
234 Viktor Antonov Blagov Bulgaria Varna 4 24 56
235 Simona Svilenova Cherneva Bulgaria Varna 4 24 60
236 Karina Krasimirova Kirilova Bulgaria Varna 4 23 60
237 Teodora Said Afridi Bulgaria Varna 4 22 57
238 Maksim Svetoslavov Zahariev Bulgaria Varna 4 22 60
239 Kaloyan Veselinov Nedelchev Bulgaria Varna 4 21 60
240 Vasil Valentinov Todorov Bulgaria Varna 4 20 60
241 Viktor Plamenov Stoyanov Bulgaria Varna 4 20 60
242 Beloslava Petrova Petrova Bulgaria Varna 4 20 60
243 Yoana Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 4 20 60
244 Dimitar Miroslavov Miltiyadov Bulgaria Varna 4 20 60
245 Nikola Boyanov Tomov Bulgaria Varna 4 20 60
246 Svetoslav Radoslavov Stoilov Bulgaria Varna 4 19 60
247 Antoaneta Ilieva Ilieva Bulgaria Varna 4 18 55
248 Angelika Byulentova Hamdi Bulgaria Varna 4 18 55
249 Denislav Yankov Yanakiev Bulgaria Varna 4 18 60
250 Martin Evstatiev Baltov Bulgaria Varna 4 18 60
251 Nia Valentinova Vasileva Bulgaria Varna 4 18 60
252 Anton Dimitrov Atanasov Bulgaria Varna 4 18 60
253 Kristian Krasimirov Mihaylov Bulgaria Varna 4 16 55
254 Ivaylo Ivanov Venelinov Bulgaria Varna 4 16 59
255 Lada Svetoslavova Zaharieva Bulgaria Varna 4 16 60
256 Dona Ivanova Dimova Bulgaria Varna 4 16 60
257 Boris Plamenov Andonov Bulgaria Varna 4 16 60
258 Georgi Tonev Valchev Bulgaria Varna 4 16 60
259 Georgi Nikolaev Petkov Bulgaria Varna 4 14 50
260 Kalina Stoyanova Stoyanova Bulgaria Varna 4 14 56
261 Gergana Slavova Slavova Bulgaria Varna 4 14 58
262 Stamen Kirilov Kiryazov Bulgaria Varna 4 14 60
263 Zhoro Borislavov Borisov Bulgaria Varna 4 14 60
264 Kaloyan Deyanov Hadzhiyski Bulgaria Varna 4 14 60
265 Gabriela Konstantinova Dzholeva Bulgaria Varna 4 14 60
266 Presiyan Veselinov Zapryanov Bulgaria Varna 4 14 60
267 Aleksandar Biserov Balinov Bulgaria Varna 4 14 60
268 Teodor Andreev Andreev Bulgaria Varna 4 14 60
269 Nikola Dimitrov Zahariev Bulgaria Varna 4 14 60
270 Boris Yuliyan Gerchev Bulgaria Varna 4 12 44
271 Viktoria Zhan Teneva Bulgaria Varna 4 12 60
272 Viktoria Vladimirova Nikova Bulgaria Varna 4 12 60
273 Dobril Dobrilov Genchev Bulgaria Varna 4 10 60
274 Dimitar Plamenov Tsvetkov Bulgaria Varna 4 8 51
275 Ilia Kamenov Kirov Bulgaria Varna 4 8 56
276 Simona Radostinova Panayotova Bulgaria Varna 4 8 59
277 Lilana Krasimirova Dimitrova Bulgaria Varna 4 8 60
278 Yoanna Yordanova Koleva Bulgaria Varna 4 8 60
279 Dilyana Georgieva Ivanova Bulgaria Varna 4 8 60
280 Martin Lyubomirov Dobrev Bulgaria Varna 4 6 48
281 Aleksandra Nikolaeva Dimitrova Bulgaria Varna 4 6 57
282 Tonimir Ivaylov Petrushkov Bulgaria Varna 4 4 37
283 Yoana Todorova Nenova Bulgaria Varna 4 4 60
284 Nia Ivelinova Stavreva Bulgaria Varna 4 2 59
285 Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna 5 32 60
286 Zvezdemir Nikolaev Penev Bulgaria Varna 5 30 60
287 Petar Ivov Petrov Bulgaria Varna 5 30 60
288 Nikola Nikolaev Nestorov Bulgaria Varna 5 28 55
289 Kaloyan Krasimirov Panov Bulgaria Varna 5 26 59
290 Natali Georgieva Georgieva Bulgaria Varna 5 26 59
291 Stefania Milenova Mileva Bulgaria Varna 5 23 60
292 Kaloyan Ivaylo Vasilev Bulgaria Varna 5 22 60
293 Yanitsa Georgieva Nikova Bulgaria Varna 5 22 60
294 Nikolay Ivelinov Kovachev Bulgaria Varna 5 20 60
295 Angel Plamenov Avramov Bulgaria Varna 5 18 60
296 Konstantina Galinova Genkova Bulgaria Varna 5 14 58
297 Divna Ivelinova Yordanova Bulgaria Varna 5 14 60
298 Maria Petrova Petrova Bulgaria Varna 5 14 60
299 Rumyana Georgieva Lazarova Bulgaria Varna 5 14 60
300 Petar Deyanov Eftimov Bulgaria Varna 5 12 60
301 Todor Nikolov Zhelezov Bulgaria Varna 5 12 60
302 Todor Stanislavov Paskov Bulgaria Varna 5 10 60
303 Stilyan Miroslavov Markov Bulgaria Varna 5 10 60
304 Alaydin Ferdin Ismail Bulgaria Varna 5 8 55
305 Veselin Yuliyanov Marinov Bulgaria Varna 5 8 59
306 Hristiyan Hristov Koev Bulgaria Varna 5 8 60
307 Veselin Nikolaev Markovich Bulgaria Varna 6 40 60
308 Dobromir Dobromirov Angelov Bulgaria Varna 6 40 60
309 Tsvetan Ivanov Tinev Bulgaria Varna 6 38 60
310 Yoanna Miroslavova Todorova Bulgaria Varna 6 34 53
311 Reni Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 6 34 60
312 Nora Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 6 31 60
313 Martin Krasenov Ivanov Bulgaria Varna 6 30 60
314 Betina Atanasova Bogomilova Bulgaria Varna 6 29 60
315 Atanas Prodanov Stalev Bulgaria Varna 6 25 60
316 Aleksandar Georgiev Mihaylov Bulgaria Varna 6 22 60
317 Yanitsa Angelova Yaneva Bulgaria Varna 6 19 58
318 Siyana Bogomilova Zhivkova Bulgaria Varna 6 15 59
319 Deyan Deyanov Hadzhi-Manich Bulgaria Varna 7 40 60
320 Nikolay Antonov Blagov Bulgaria Varna 7 26 58
321 Aleksandar Plamenov Yordanov Bulgaria Varna 7 26 60
322 Ognyan Boyanov Arsov Bulgaria Varna 8 36 60
323 Boris Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 8 28 60
324 Daniel Emilov Dimitrov Bulgaria Varna 8 25 60
325 Ivan Stiliyanov Lupov Bulgaria Varna 8 20 58
326 Velislav Slavov Slavov Bulgaria Varna 8 9 59
327 Mark Martinov Kirichev Bulgaria Varna 10 36 58
328 Venislav Emanoelov Ivanov Bulgaria Varna 10 28 60

Състезание за математически таланти 2018г.

 

 

 

 

   СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ 1- 4 клас

3 юни 2018 г.

 

Класиране 1 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. А007 1 клас 53 т. Златен медал и грамота
2. Б002 1 клас 52 т. Сребърен медал грамота
3. Б003 1 клас 48 т. Бронзов медал и грамота
4. Е013 1 клас 45 т. Грамота за отлично представяне
5. Г003 1 клас 45 т. Грамота за отлично представяне
6. А006 1 клас 42 т.
7. А002 1 клас 42 т.
8. Е001 1 клас 41 т.
9. А008 1 клас 40 т.
10. Е016 1 клас 38 т.
11. Е003 1 клас 38 т.
12. Е014 1 клас 37 т.
13. Е007 1 клас 36 т.
14. Б006 1 клас 33 т.
15. Б001 1 клас 32 т.
16. Г004 1 клас 31 т.
17. В004 1 клас 31 т.
18. Д001 1 клас 28 т.
19. Е008 1 клас 27 т.
20. Д002 1 клас 27 т.
21. Б004 1 клас 27 т.
22. Е006 1 клас 26 т.
23. А003 1 клас 25 т.
24. В001 1 клас 22 т.
25. Е004 1 клас 21 т.
26. Е009 1 клас 21 т.
27. Е002 1 клас 20 т.
28. Б007 1 клас 17 т.
29. В003 1 клас 16 т.
30. Е010 1 клас 16 т.
31. А009 1 клас 12 т.
32. Г002 1 клас 8 т.
33. А001 1 клас 8 т.
34. Г005 1 клас 8 т.
35.. Б008 1 клас 6 т.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница”55.

 

Класиране 2 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. Б 011 2 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Е015 2 клас 54 т. Сребърен медал и грамота
3. В013 2 клас 54 т. Сребърен медал и грамота
4. В007 2 клас 51 т. Бронзов медал и грамота
5. В006 2 клас 48 т. Грамота за отлично представяне
6. А010 2 клас 40 т.
7. Е017 2 клас 37 т.
8. Б012 2 клас 37 т.
9. Б010 2 клас 37 т.
10. А012 2 клас 36 т.
11. Г007 2 клас 35 т.
12. Д 006 2 клас 34 т.
13. А015 2 клас 34 т.
14. А011 2 клас 31 т.
15. В012 2 клас 29 т.
16. В005 2 клас 28 т.
17. Б014 2 клас 25 т.
18. Г006 2 клас 22 т.
19. В009 2 клас 22 т.
20. Д005 2 клас 22 т.
21. Б016 2 клас 22 т.
22. В010 2 клас 22 т.
23. В011 2 клас 21 т.
24. А014 2 клас 21 т.
25. В014 2 клас 21 т.
26. Б009 2 клас 18 т.
27. Д007 2 клас 18 т.
28. Б013 2 клас 18 т.
29. Р005 2 клас 16 т.
30. Е011 2 клас 16 т.
31. Д008 2 клас 12 т.
32. Б015 2 клас 13 т.
33. Д022 2 клас 9 т.
34. Е012 2 клас 6 т.
* Поради грешно отпечатване на отговора на 7 зад. – 12 вместо 10 се присъждат по 3 точки на всички участници :)
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център” на бул.”Сливница”55

 

Класиране 3 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. Е 020 3 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Д003 3 клас 57 т. Златен медал и грамота
3. Д014 3 клас 47 т. Сребърен медал и грамота
4. В023 3 клас 44 т. Бронзов медал и грамота
5. Б017 3 клас 41 т. Грамота за отлично представяне
6. Д010 3 клас 41 т. Грамота за отлично представяне
7. А025 3 клас 40 т. Грамота за отлично представяне
8. Г011 3 клас 38 т.
9. А017 3 клас 38 т.
10. Д012 3 клас 35 т.
11. А020 3 клас 34 т.
12. Д011 3 клас 34 т.
13. Г010 3 клас 32 т.
14. В016 3 клас 31 т.
15. Г008 3 клас 31 т.
16. В020 3 клас 31 т.
17. Д013 3 клас 28 т.
18. В021 3 клас 26 т.
19. Р506 3 клас 25 т.
20. Г017 3 клас 21 т.
21. Е018 3 клас 21 т.
22. Б019 3 клас 20 т.
23. В018 3 клас 18 т.
24. Е021 3 клас 18 т.
25. Г013 3 клас 15 т.
26. А019 3 клас 15 т.
27. Р006 3 клас 15 т.
28. Д015 3 клас 15 т.
29. Г009 3 клас 14 т.
30. В015 3 клас 14 т.
31. В019 3 клас 12 т.
32. В022 3 клас 12 т.
33. Г012 3 клас 11 т.
34. Б018 3 клас 11 т.
35. А021 3 клас 11 т.
36. Г015 3 клас 10 т.
37. А016 3 клас 9 т.
38. Г016 3 клас 9 т.
39. А018 3 клас 3 т.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница”55

 

Класиране 4 клас

N Входящ N Клас Общ брой точки Награда
1. А023 4 клас 57 т. Златен медал и грамота
2. Г019 4 клас 57 т. Златен медал и грамота
3. Д019 4 клас 51,5 т. Сребърен медал и грамота
4. Е022 4 клас 51 т. Бронзов медал и грамота
5. Г020 4 клас 50 т. Грамота за отлично представяне
6. Д025 4 клас 48,5 т. Грамота за отлично представяне
7. Д023 4 клас 47 т. Грамота за отлично представяне
8. Г023 4 клас 45,5 т.
9. Д018 4 клас 41,5 т.
10. Г021 4 клас 41 т.
11. Р003 4 клас 38,5 т.
12. Б021 4 клас 37,5 т.
13. А022 4 клас 37 т.
14. Р001 4 клас 36 т.
15. Е023 4 клас 34 т.
16. Б023 4 клас 34 т.
17. Р002 4 клас 32.5
18. Б024 4 клас 32 т.
19. Р004 4 клас 28,5 т.
20. Д016 4 клас 25,5 т.
21. Б022 4 клас 25,5 т.
22. Д021 4 клас 24,5т.
23. В024 4 клас 24 т.
24. Г022 4 клас 15,5 т.
25. А024 4 клас 15 т.
26. Г018 4 клас 14 т.
27. Е026 4 клас 13,5 т.
28. Г024 4 клас 12,5 т.
29. В025 4 клас 11 т.
30. Б025 4 клас 9 т.
31. Д017 4 клас 8 т.
32. Д004 4 клас 7,5 т.
33. Д020 4 клас 7,5 т.
34. Е025 4 клас 6 т.
35. Е024 4 клас 3 т.
* На зад.5 са присъдени 1,5 точки за даден един от общо два верни отговора.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 11 юни от 17.00 до 18.30 ч. в учебния център на бул.”Сливница” 55.

Сертификати и медали – Математика без граници

Уважаеми родители и ученици,
В учебния център се получиха сертификатите и медалите от пролетния кръг на Математика без граници.От 1.05.може да си ги получите на адрес: бул.,,Сливница”55.
Работно време: от понеделник до петък – 9.00 – 18.30 ч.

 

Класиране за финали МБГ2018-Несебър

Индивидуално състезание

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ-ФИНАЛ 2018

30 юни 2018 г.,гр.Несебър

   Имена на участника

Държава

Населено място

Училище

Клас

1

Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

1

2

Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

1

3

Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

2

4

Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

2

5

Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

2

6

Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

3

7

Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

3

8

Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna Shkola “Rebus”

4

Отборно състезание

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ-ФИНАЛ 2018

1 юли 2018 г.,гр.Несебър

отбор №

   Имена на участника

Държава

Населено място

Училище

Клас

1

Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

1

Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

1

Karina Valchanova Valchanova Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

2

Daniel Krasimirov Parushev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

2

Viktor Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

2

Nikola Nanov Petrov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

1

3

Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

2

3

Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

2

3

Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

2

4

Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

4

Ivan Martinov Kolev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

4

Mihail Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

5

Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

5

Aleksandar Angelov Kanev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

5

Viktor Antonov Blagov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

3

6

Zvezdemir Nikolaev Penev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

4

6

Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

4

6

Nikolay Ivelinov Kovachev Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

4

7

Veselin Nikolaev Markovich Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

5

7

Reni Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

5

7

Nora Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna Shkola”Rebus”

5

Резултати : Математика без граници – пролетен кръг 2018г.

                                                                                     ПРОТОКОЛ  ПРОЛЕТ 2018
Трите имена на участника Държава Населено място Име на училището Клас Общ брой точки Време за решаване на задачите          (в минути)
1 Denitsa Andonova Vasileva Bulgaria Varna 1 22 39
2 Aleksandra Atanasova Atanasova Bulgaria Varna 1 17 45
3 Bozhidara Atanasova Atanasova Bulgaria Varna 1 10 46
4 Vladimir Diyanov Mikov Bulgaria Varna 1 6 35
5 Dimana Antonova Danova Bulgaria Varna 1 22 58
6 Vanesa Galin Georgieva Bulgaria Varna 1 15 44
7 Plamen Venelin Lipchev Bulgaria Varna 1 20 39
8 Angel Dobrinov Angelov Bulgaria Varna 1 26 24
9 Arel Fikret Abil Bulgaria Varna 1 18 27
10 Gabriela Deytona Yavor Petkova Bulgaria Varna 1 20 30
11 Bozhidar Bozhidarov Kanchev Bulgaria Varna 1 8 60
12 Boris Stoyanov Enev Bulgaria Varna 1 20 50
13 Ralitsa Ivaylova Ivanova Bulgaria Varna 1 20 51
14 Radoslav Ivanov Ivanov Bulgaria Varna 1 17 46
15 Radoslav Vasilev Hristov Bulgaria Varna 1 22 55
16 Boyan Nedyalkov Stoyanov Bulgaria Varna 1 22 60
17 Viktor Kamenov Shterev Bulgaria Varna 1 24 55
18 Ana-Sofia Hristova Hristova Bulgaria Varna 1 20 57
19 Aleksandar Radostinov Dimitrov Bulgaria Varna 1 26 44
20 Danaya Dragomirova Petrova Bulgaria Varna 1 22 30
21 Viktoria Slavinova Slavova Bulgaria Varna 1 24 23
22 Svyatoslav Dmitrievich Kostin Bulgaria Varna 1 7 32
23 Radoslav Radostinov Radev Bulgaria Varna 1 21 30
24 Patrik Danielov Petkov Bulgaria Varna 1 5 40
25 Danaya Zdravkova Sholeva Bulgaria Varna 1 14 42
26 Nikolay Georgiev Lazarov Bulgaria Varna 1 21 44
27 Magdalena Martinova Gercheva Bulgaria Varna 1 14 33
28 Galena Kaloyanova Galinova Bulgaria Varna 1 19 60
29 Kristian Radostinov Georgiev Bulgaria Varna 1 22 35
30 Nikola Vladimirov Kostov Bulgaria Varna 1 10 37
31 Toni Rosenov Radev Bulgaria Varna 1 23 41
32 Martin Miroslav Radoev Bulgaria Varna 1 23 37
33 Yoana Veselinova Demirova Bulgaria Varna 1 19 55
34 Rafi Oktaev Rafiev Bulgaria Varna 1 16 36
35 Vasil Petrov Radichkov Bulgaria Varna 1 26 50
36 Aleksandra Galinova Petrova Bulgaria Varna 1 22 50
37 Nikola Nanov Petrov Bulgaria Varna 1 27 25
38 Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna 1 30 55
39 Kristian Nikolaev Angelov Bulgaria Varna 1 16 35
40 Petar Peychev Peev Bulgaria Varna 1 19 38
41 Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna 1 29 40
42 Hristina Velkova Bakalova Bulgaria Varna 1 19 55
43 Preslav Zhivkov Peychev Bulgaria Varna 1 23 35
44 Stefani Mincheva Keremedchieva Bulgaria Varna 1 16 58
45 Yoan Momchilov Hristov Bulgaria Varna 1 18 39
46 Radoslav Haralanov Haralanov Bulgaria Varna 1 20 40
47 Viktor Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 1 28 45
48 Daniel Krasimirov Parushev Bulgaria Varna 1 28 30
49 Kaloyan Dimitrov Kanchev Bulgaria Varna 1 23 40
50 Adelina Radostinova Grozeva Bulgaria Varna 1 19 50
51 Maya Svilenova Dorostolska Bulgaria Varna 1 12 25
52 Zdravko Krasimirov Kanchev Bulgaria Varna 1 4 30
53 Angel Tihomirov Alkovski Bulgaria Varna 1 11 48
54 Nikolay Zdravkov Dimov Bulgaria Varna 1 25 50
55 Denislav Ayhan Riza Bulgaria Varna 1 12 25
56 Vladimir Valentinov Drumev Bulgaria Varna 1 25 34
57 Teodor Angelov Stoyanov Bulgaria Varna 1 12 26
58 Konstantin Nikolaev Mitev Bulgaria Varna 1 26 25
59 Anelia Petrova Garbuzova Bulgaria Varna 1 17 40
60 Kristina Martinova Ivanova Bulgaria Varna 1 21 55
61 Simeon Aleksandrov Yordanov Bulgaria Varna 1 20 42
62 Filip Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 1 20 60
63 Anna Petrova Evtimova Bulgaria Varna 1 25 50
64 Iva Aleksandrova Angelova Bulgaria Varna 1 24 50
65 Boyan Plamenov Petrov Bulgaria Varna 1 15 23
66 Dimitar Lachezarov Mitev Bulgaria Varna 1 16 23
67 Konstantin Petrov Zlatev Bulgaria Varna 1 24 21
68 Radoslav Dimitrov Minkov Bulgaria Varna 1 20 27
69 Zhasmina Samuilova Nikolova Bulgaria Varna 1 18 22
70 Aleksandra Tihomirova Tasheva Bulgaria Varna 1 15 22
71 Samuil Georgiev Radushev Bulgaria Varna 1 15 25
72 Aleksandra Krasenova Podgorska Bulgaria Varna 1 12 55
73 Ivet Ivo Hadzhiivanova Bulgaria Varna 1 11 27
74 Maksim Aleksandrov Belchev Bulgaria Varna 1 15 45
75 Karina Valchanova Valchanova Bulgaria Varna 1 27 40
76 Kalin Angelov Donev Bulgaria Varna 1 15 40
77 Presiyan Hristov Kostov Bulgaria Varna 1 25 45
78 Petar Danielov Milkov Bulgaria Varna 1 20 35
79 Kaloyan Stefanov Lazarov Bulgaria Varna 1 27 43
80 Yoan Kirilov Kostov Bulgaria Varna 2 8 28
81 Ivan Eftimov Eftimov Bulgaria Varna 2 20 55
82 Boril Stanimirov Ivanov Bulgaria Varna 2 14 52
83 Yavor Hristov Hristov Bulgaria Varna 2 14 56
84 Veselina Georgieva Belcheva Bulgaria Varna 2 24 54
85 Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna 2 29 59
86 Nikol Yuliyanova Marinova Bulgaria Varna 2 19 40
87 Alekandar Atanasov Filipov Bulgaria Varna 2 11 53
88 Preslav Valkanov Ivanov Bulgaria Varna 2 18 42
89 Kaloyan Klimentov Todorov Bulgaria Varna 2 12 53
90 Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 2 23 44
91 Ivan Atanasov Nikolov Bulgaria Varna 2 18 60
92 Tsvetan Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 2 11 48
93 Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna 2 26 53
94 Boris Angelov Logofetov Bulgaria Varna 2 16 52
95 Stefan Stoyanov Kozhuharov Bulgaria Varna 2 20 54
96 Kristiyan Rosenov Vasilev Bulgaria Varna 2 18 52
97 Ivona Dimitrova Georgieva Bulgaria Varna 2 13 35
98 Martin Teodor Tomov Bulgaria Varna 2 5 29
99 Magdalena Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 2 24 60
100 Monika Veselinova Ivanova Bulgaria Varna 2 14 51
101 Vasil Angelov Yanev Bulgaria Varna 2 18 43
102 Maria Todorova Todorova Bulgaria Varna 2 12 59
103 Esin Ferdin Ismail Bulgaria Varna 2 5 47
104 Robert Iliev Petrov Bulgaria Varna 2 17 22
105 Hristo Hristov Varlev Bulgaria Varna 2 13 47
106 Stanislav Nikolaev Hristov Bulgaria Varna 2 21 60
107 Anton Galinov Stoyanov Bulgaria Varna 2 21 35
108 Maria Stiliyanova Lupova Bulgaria Varna 2 13 55
109 Preslava Ivaylova Paskova Bulgaria Varna 2 8 34
110 Damyan Ivanov Nakev Bulgaria Varna 2 29 43
111 Veronika Rosenova Petrova Bulgaria Varna 2 4 33
112 Stanislav Trayanov Chalakov Bulgaria Varna 2 10 48
113 Vasil Stoyanov Krastev Bulgaria Varna 2 15 56
114 Emil Slavchev Topalov Bulgaria Varna 2 18 45
115 Devora Dobrinova Trendafilova Bulgaria Varna 2 6 28
116 Velizar Kalinov Karaivanov Bulgaria Varna 2 13 47
117 Andreya Angelova Bozhkova Bulgaria Varna 2 13 49
118 Aleksandar Detelinov Atanasov Bulgaria Varna 2 11 41
119 Hristo Ilian Langarov Bulgaria Varna 2 23 50
120 Todor Mateev Todorov Bulgaria Varna 2 9 60
121 Preslava Martinova Takeva Bulgaria Varna 2 7 55
122 Adrian Danailov Petrov Bulgaria Varna 2 18 56
123 Eva Georgieva Burova Bulgaria Varna 3 19 47
124 Stanislav Prodanov Namliev Bulgaria Varna 3 21 38
125 Angelika Byulentova Hamdi Bulgaria Varna 3 21 54
126 Georgi Nikolaev Petkov Bulgaria Varna 3 12 37
127 Stamen Kirilov Kiryazov Bulgaria Varna 3 16 42
128 Dobril Dobrilov Genchev Bulgaria Varna 3 16 55
129 Svetoslav Radoslavov Stoilov Bulgaria Varna 3 25 40
130 Ivaylo Nikolov Iliev Bulgaria Varna 3 26 49
131 Vasilena Mariyanova Ivanova Bulgaria Varna 3 18 50
132 Georgi Mariyanov Ivanov Bulgaria Varna 3 19 50
133 Zhoro Borislavov Borisov Bulgaria Varna 3 20 55
134 Viktor Plamenov Stoyanov Bulgaria Varna 3 19 53
135 Yavor Georgiev Ovcharov Bulgaria Varna 3 9 51
136 Miglena Momchilova Merkulova Bulgaria Varna 3 21 52
137 Martin Nikolaev Kolev Bulgaria Varna 3 13 43
138 Milena Yordanova Adamova Bulgaria Varna 3 16 55
139 Aleksandar Angelov Kanev Bulgaria Varna 3 22 48
140 Iva Nikolaeva Raynova Bulgaria Varna 3 10 45
141 Boris Konstantinov Georgiev Bulgaria Varna 3 12 60
142 Eva Radoslavova Gradeva Bulgaria Varna 3 26 60
143 Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna 3 26 56
144 Bozhidar Dimitrov Angelov Bulgaria Varna 3 25 60
145 Georgi Tonev Valchev Bulgaria Varna 3 11 40
146 Dimitar Miroslavov Miltiyadov Bulgaria Varna 3 16 53
147 Konstantin Nikolaev Beloperkin Bulgaria Varna 3 27 57
148 Martina Dragomirova Petrova Bulgaria Varna 3 8 35
149 Nikolay Milenov Mitev Bulgaria Varna 3 17 46
150 Ivan Martinov Kolev Bulgaria Varna 3 24 53
151 Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna 3 28 55
152 Simeon Iliev Petrov Bulgaria Varna 3 20 32
153 Boris Yuliyan Gerchev Bulgaria Varna 3 16 57
154 Ilia Kamenov Kirov Bulgaria Varna 3 13 41
155 Boyan Kaloyanov Nikolov Bulgaria Varna 3 19 28
156 Denislav Yankov Yanakiev Bulgaria Varna 3 20 53
157 Lada Svetoslavova Zaharieva Bulgaria Varna 3 14 58
158 Aleksandra Nikolaeva Dimitrova Bulgaria Varna 3 9 49
159 Viktor Antonov Zapryanov Bulgaria Varna 3 22 38
160 Antoaneta Ilieva Ilieva Bulgaria Varna 3 18 57
161 Georgi Georgiev Stoev Bulgaria Varna 3 16 54
162 Simona Svilenova Cherneva Bulgaria Varna 3 17 60
163 Teodora Said Afridi Bulgaria Varna 3 12 60
164 Aleksandar Plamenov Zhelyazkov Bulgaria Varna 3 18 56
165 Simona Radostinova Panayotova Bulgaria Varna 3 14 51
166 Maksim Svetoslavov Zahariev Bulgaria Varna 3 13 50
167 Beloslava Petrova Petrova Bulgaria Varna 3 17 39
168 Vladislav Sergeev Serafimov Bulgaria Varna 3 26 54
169 Lyudmila Stefanova Tsoneva Bulgaria Varna 3 20 46
170 Vasil Valentinov Todorov Bulgaria Varna 3 15 55
171 Mihail Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 3 20 53
172 Aleksandar Romanov Dashinov Bulgaria Varna 3 4 28
173 Danika Rosenova Petrova Bulgaria Varna 3 10 32
174 Presiyan Veselinov Zapryanov Bulgaria Varna 3 15 40
175 Blagoy Kristyanov Rashev Bulgaria Varna 3 9 57
176 Kaloyan Nenchev Nenchev Bulgaria Varna 3 10 46
177 Pavel Ivaylov Vasilev Bulgaria Varna 3 26 60
178 Yoana Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 3 13 59
179 Georgi Antonov Shterev Bulgaria Varna 3 14 46
180 Krasen Todorov Todorov Bulgaria Varna 3 10 43
181 Kalina Hristova Kardzhilova Bulgaria Varna 3 16 57
182 Kaloyan Deyanov Hadzhiyski Bulgaria Varna 3 16 52
183 Monika Petrova Karadzhinova Bulgaria Varna 3 7 33
184 Gabriela Sarkis Eramyan Bulgaria Varna 3 14 42
185 Kristiyan Dimitrov Kostadinov Bulgaria Varna 3 13 40
186 Katerina Petrova Tsvetkova Bulgaria Varna 3 18 46
187 Kristian Dianov Nenov Bulgaria Varna 3 24 57
188 Boyan Tsvetanov Todorov Bulgaria Varna 3 11 40
189 Viktor Antonov Blagov Bulgaria Varna 3 24 60
190 Ilina Todorova Voenkina Bulgaria Varna 3 13 60
191 Nikola Boyanov Tomov Bulgaria Varna 3 15 50
192 Stefania Teodosieva Bocheva Bulgaria Varna 3 28 55
193 Pavel Dobrinov Penchev Bulgaria Varna 3 20 44
194 Daniel Stiliyanov Kotov Bulgaria Varna 3 11 40
195 Viktor Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 4 19 54
196 Kaloyan Ivaylo Vasilev Bulgaria Varna 4 20 45
197 Stefan Yordanov Filchev Bulgaria Varna 4 13 36
198 Grigoriy Mihaylovich Smirnov Bulgaria Varna 4 19 56
199 Veselin Yulianov Marinov Bulgaria Varna 4 15 60
200 Petar Ivov Petrov Bulgaria Varna 4 17 55
201 Danail Georgiev Yanev Bulgaria Varna 4 19 60
202 Margarita Nikolaeva Raynova Bulgaria Varna 4 14 49
203 Konstantin Plamenov Penev Bulgaria Varna 4 15 51
204 Maksi Ivelin Velinov Bulgaria Varna 4 8 43
205 Kaloyan Krasimirov Panov Bulgaria Varna 4 24 60
206 Simeon Aleksandrov Belchev Bulgaria Varna 4 11 48
207 Alaydin Ferdin Ismail Bulgaria Varna 4 10 60
208 Alekzandar Aleksandar Mavrodiev Bulgaria Varna 4 8 58
209 Angel Plamenov Avramov Bulgaria Varna 4 16 56
210 Zvezdemir Nikolaev Penev Bulgaria Varna 4 22 57
211 Vanina Grigorova Mineva Bulgaria Varna 4 19 52
212 Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna 4 23 59
213 Nikolay Ivelinov Kovachev Bulgaria Varna 4 21 58
214 Valeria Dobromirova Dobreva Bulgaria Varna 4 9 60
215 Yasen Milenov Angelov Bulgaria Varna 4 24 60
216 Andrey Nikolaev Anastasov Bulgaria Varna 4 9 55
217 Aleksandra Svetlozar Stefanova Bulgaria Varna 4 14 56
218 Anton Yordanov Yordanov Bulgaria Varna 4 19 60
219 Aleksandra Ninova Atanasova Bulgaria Varna 4 15 60
220 Veselin Nikolaev Markovich Bulgaria Varna 5 30 56
221 Kalin Yaroslavov Stanev Bulgaria Varna 5 14 60
222 Ivaylo Rumenov Antonov Bulgaria Varna 5 10 60
223 Reni Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 5 17 60
224 Nora Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 5 17 60
225 Aleksandar Georgiev Mihaylov Bulgaria Varna 5 21 60
226 Mihail Milenov Trifonov Bulgaria Varna 5 12 52
227 Nikolay Ivelinov Yordanov Bulgaria Varna 5 8 60
228 Yanitsa Angelova Yaneva Bulgaria Varna 5 13 50
229 Stanislav Boyanov Stoichkov Bulgaria Varna 5 22 60
230 Yoanna Miroslavova Todorova Bulgaria Varna 5 20 60
231 Maya Miroslavova Dimitrova Bulgaria Varna 5 12 60
232 Atanas Prodanov Stalev Bulgaria Varna 5 22 60
233 Angel Miroslav Vladov Bulgaria Varna 5 25 55
234 Valeri Valentinov Stanev Bulgaria Varna 5 15 55
235 Viktor Nevenov Chavdarov Bulgaria Varna 6 20 60
236 Deyan Deyanov Hadzhi-Manich Bulgaria Varna 6 28 60
237 Daniel Yordanov Adamov Bulgaria Varna 6 25 59
238 Aleksandar Plamenov Yordanov Bulgaria Varna 6 25 60
239 Atina Evgenieva Gencheva Bulgaria Varna 6 27 60
240 Georgi Yordanov Yordanov Bulgaria Varna 6 20 60
241 Nikolay Antonov Blagov Bulgaria Varna 6 20 60
242 Margulan Erlanovich Ismoldaev Bulgaria Varna 7 26 60
243 Boris Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 7 16 60
244 Radostina Plamenova Bogdanova Bulgaria Varna 8 13 60
245 Elitsa Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 8 16 60
246 Mark Martinov Kirichev Bulgaria Varna 9 30 60

Резултати : Математика без граници – зимен кръг 2018г.

 

ПРОТОКОЛ  …..
СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
E-mail  адрес: rebusvarna@abv.bg
Трите имена на участника Държава Населено място Име на училището Клас Общ брой точки Време за решаване на задачите          (в минути)
1 Yoana Veselinova Demirova Bulgaria Varna 1 8 17
2 Kristina Martinova Ivanova Bulgaria Varna 1 8 13
3 Daria Deyanova Haralanova Bulgaria Varna 1 7 13
4 Karina Valchanova Valchanova Bulgaria Varna 1 10 14
5 Radoslav Vasilev Hristov Bulgaria Varna 1 7 13
6 Toni Rosenov Radev Bulgaria Varna 1 8 13
7 Aleksandar Lyubomirov Velikov Bulgaria Varna 1 5 14
8 Viktor Kamenov Shterev Bulgaria Varna 1 8 14
9 Georgi Miroslavov Georgiev Bulgaria Varna 1 6 11
10 Georgi Stanislavov Stoyanov Bulgaria Varna 1 4 30
11 Georgi Dianov Boev Bulgaria Varna 1 4 30
12 Stefani Keremedchieva Bulgaria Varna 1 9 32
13 Boyan Nedyalkov Stoyanov Bulgaria Varna 1 7 20
14 Petar Lachezarov Peev Bulgaria Varna 1 2 15
15 Dimitar Lachezarov Mitev Bulgaria Varna 1 8 14
16 Yoan Momchilov Hristov Bulgaria Varna 1 7 35
17 Miroslav Dimitrov Nikolov Bulgaria Varna 1 7 10
18 Kristian Radostinov Georgiev Bulgaria Varna 1 5 16
19 Kristiyan Svetoslavov Todorov Bulgaria Varna 1 3 20
20 Martin Radoslavov Radoev Bulgaria Varna 1 5 18
21 Nikola Vladimirov Kostov Bulgaria Varna 1 2 13
22 Kamen Aleksandrov Velikov Bulgaria Varna 1 4 17
23 Aleksandra Galinova Petrova Bulgaria Varna 1 8 19
24 Bozhidar Bozhidarov Kanchev Bulgaria Varna 1 7 20
25 Boris Stoyanov Enev Bulgaria Varna 1 7 23
26 Daniel Krasimirov Parushev Bulgaria Varna 1 9 12
27 Krasina Plamenova Ivanova Bulgaria Varna 1 7 15
28 Yasen Krasimirov Ivanov Bulgaria Varna 1 5 30
29 Zhana Ivanova Ivanova Bulgaria Varna 1 7 13
30 Zhaneta Nikolaeva Ivanova Bulgaria Varna 1 7 11
31 Gondzha Tezdzhan Mehmed Bulgaria Varna 1 2 29
32 Ivet Ivo Hadzhiivanova Bulgaria Varna 1 5 18
33 Maya Svilenova Dorostolska Bulgaria Varna 1 4 14
34 Adelina Nencheva Berova Bulgaria Varna 1 4 23
35 Adelina Plamenova Andreeva Bulgaria Varna 1 5 29
36 Angel Dobrinov Angelov Bulgaria Varna 1 9 10
37 Gabriela Deytona Yavor Petkova Bulgaria Varna 1 7 15
38 Zhasmina Samuilova Nikolova Bulgaria Varna 1 9 18
39 Maraya Martinova Elenska Bulgaria Varna 1 6 27
40 Aleksandra Tihomirova Tasheva Bulgaria Varna 1 3 20
41 Daniel Kolev Dimitrov Bulgaria Varna 1 2 25
42 Dimana Antonova Danova Bulgaria Varna 1 8 31
43 Stela Kamen Mladenova Bulgaria Varna 1 10 16
44 Anna Petrova Evtimova Bulgaria Varna 1 7 15
45 Petar Peychev Peev Bulgaria Varna 1 7 12
46 Samuil Georgiev Radushev Bulgaria Varna 1 3 13
47 Adelina Radostinova Grozeva Bulgaria Varna 1 8 17
48 Preslav Zhivkov Peychev Bulgaria Varna 1 9 15
49 Iva Aleksandrova Angelova Bulgaria Varna 1 10 18
50 Konstantin Nikolaev Mitev Bulgaria Varna 1 9 14
51 Ralitsa Ivaylova Ivanova Bulgaria Varna 1 6 12
52 Filip Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 1 7 30
53 Nikola Nikolaev Dimitrov Bulgaria Varna 1 5 15
54 Dimitar Nikolaev Dimitrov Bulgaria Varna 1 4 17
55 Boris Aleksandrov Tabachki Bulgaria Varna 1 6 20
56 Mertin Nezirov Rafiev Bulgaria Varna 1 6 15
57 Dimana Dimitrova Dimitrova Bulgaria Varna 1 2 18
58 Radoslav Dimitrov Minkov Bulgaria Varna 1 8 14
59 Vasil Petrov Radichkov Bulgaria Varna 1 10 17
60 Rafi Rafiev Bulgaria Varna 1 7 14
61 Konstantin Petrov Zlatev Bulgaria Varna 1 10 10
62 Maksim Ivanov Petrov Bulgaria Varna 1 6 21
63 Ekaterina Plamenova Stoyanova Bulgaria Varna 1 6 16
64 Siyana Georgieva  Naydenova Bulgaria Varna 1 7 20
65 Viktoria Milenova Apostolova Bulgaria Varna 1 4 30
66 Plamen Milenov Apostolov Bulgaria Varna 1 6 20
67 Danail Antonov Antonov Bulgaria Varna 1 0 30
68 Vladimir Diyanov Mikov Bulgaria Varna 1 9 20
69 Danaya Dragomirova Petrova Bulgaria Varna 1 9 15
70 Vladimir Valentinov Drumev Bulgaria Varna 1 8 25
71 Vanesa Galin Georgieva Bulgaria Varna 1 9 23
72 Turgay Tunay Galib Bulgaria Varna 1 5 25
73 Svetlozara Stoyanova Stoyanova Bulgaria Varna 1 4 24
74 Plamen Venelin Lipchev Bulgaria Varna 1 8 20
75 Aleks Martin Grigorov Bulgaria Varna 1 7 26
76 Boyan Plamenov Petov Bulgaria Varna 1 10 22
77 Bozhidar Emilov Vladimirov Bulgaria Varna 1 5 26
78 Radoslav Radostinov Radev Bulgaria Varna 1 8 21
79 Radoslav Rostislavov Chaushev Bulgaria Varna 1 2 18
80 Teodora Nikolaeva Rashkova Bulgaria Varna 1 6 16
81 Aleksan Manuel Derhacheryan Bulgaria Varna 1 5 19
82 Aleksandar Radostinov Dimitrov Bulgaria Varna 1 8 19
83 Viktor Hristov Hristov Bulgaria Varna 1 3 18
84 Kaloyan Dimitrov Kanchev Bulgaria Varna 1 8 20
85 Nikola Nanov Petrov Bulgaria Varna 1 10 10
86 Nikolay Zdravkov Dimov Bulgaria Varna 1 5 10
87 Radoslav Ivanov Ivanov Bulgaria Varna 1 3 15
88 Kristiyan Kristyanov Dimitrov Bulgaria Varna 1 1 20
89 Boyan Stoyanov Makaveev Bulgaria Varna 1 2 16
90 Lazar Zhivkov Zhekov Bulgaria Varna 1 5 19
91 Aleksandra Stefanova Vodichenska Bulgaria Varna 1 7 9
92 Denis Todorov Vutov Bulgaria Varna 1 4 17
93 Haotian Ye Bulgaria Varna 1 7 8
94 Svyatoslav Dmitrievich Kostin Bulgaria Varna 1 3 18
95 Kalin Angelov Donev Bulgaria Varna 1 8 20
96 Margarita Dilyanova Ivanova Bulgaria Varna 1 3 11
97 Hristina Bakalova Bulgaria Varna 1 7 30
98 Anelia Petrova Garbuzova Bulgaria Varna 1 9 18
99 Radoslav Haralanov Haralanov Bulgaria Varna 1 7 15
100 Viktor Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 1 8 20
101 Petar Danielov Milkov Bulgaria Varna 1 8 16
102 Simeon Hristianov Hristov Bulgaria Varna 1 10 30
103 Veselina Georgieva Belcheva Bulgaria Varna 2 26 56
104 Rumena Nikolaeva Veznenkova Bulgaria Varna 2 28 40
105 Tsvetan Zhivkov Zhelev Bulgaria Varna 2 24 47
106 Nikolay Stanislavov Georgiev Bulgaria Varna 2 30 48
107 Angel Krasimirov Ivanov Bulgaria Varna 2 23 48
108 Vasil Angelov Yanev Bulgaria Varna 2 16 34
109 Stefan Stoyanov Kozhuharov Bulgaria Varna 2 20 35
110 Nikola Diyanov Yordanov Bulgaria Varna 2 19 39
111 Vladislava Vladimirova Savchenko Bulgaria Varna 2 14 44
112 Andrey Iliev Panayotov Bulgaria Varna 2 19 60
113 Magdalena Georgieva Yordanova Bulgaria Varna 2 25 42
114 Emili Antonova Velizarova Bulgaria Varna 2 16 60
115 Iva Gencheva Genova Bulgaria Varna 2 16 52
116 Plamen Stoyanov Petkov Bulgaria Varna 2 14 50
117 Yordan Atanas Atanasov Bulgaria Varna 2 19 40
118 Valentin Evgeniev Neshkinski Bulgaria Varna 2 20 55
119 Presiana Plamen Stamova Bulgaria Varna 2 9 46
120 Ivona Dimitrova Georgieva Bulgaria Varna 2 18 47
121 Kristiyan Rosenov Vasilev Bulgaria Varna 2 16 58
122 Kiril Zahariev Petrov Bulgaria Varna 2 16 52
123 Damyan Ivanov Nakev Bulgaria Varna 2 26 46
124 Robert Iliev Petrov Bulgaria Varna 2 24 35
125 Stanislav Trayanov Chalakov Bulgaria Varna 2 17 56
126 Ivan Eftimov Eftimov Bulgaria Varna 2 19 47
127 Dimitar Stefanov Asenov Bulgaria Varna 2 19 40
128 Yoana Martin Nestorova Bulgaria Varna 2 22 58
129 Monika Veselinova Ivanova Bulgaria Varna 2 13 42
130 Tiana Ilianova Dimitrova Bulgaria Varna 2 11 60
131 Anzhelika Mikolova Mindova Bulgaria Varna 2 12 42
132 Aleksandar Detelinov Atanasov Bulgaria Varna 2 8 43
133 Kalina Kalinova Koleva Bulgaria Varna 2 13 35
134 Evgeni Evgeniev Nedelchev Bulgaria Varna 2 12 32
135 Greta Aleksyan Garabedyan Bulgaria Varna 2 10 39
136 Preslava Ivaylova Paskova Bulgaria Varna 2 16 45
137 Krasen Petrov Hristov Bulgaria Varna 2 13 54
138 Katerina Ilieva Hristova Bulgaria Varna 2 18 57
139 Raya Aleksandrova Apolonova Bulgaria Varna 2 9 60
140 Deya Aleksandrova Apolonova Bulgaria Varna 2 5 49
141 Samuil Aleksandrov Apolonov Bulgaria Varna 2 4 52
142 Melsida Valentinova Yovkova Bulgaria Varna 2 11 46
143 Pavel Georgiev Petrov Bulgaria Varna 2 18 45
144 Anton Galinov Stoyanov Bulgaria Varna 2 26 50
145 Martin Teodor Tomov Bulgaria Varna 2 9 28
146 Nikol Yuliyanova Marinova Bulgaria Varna 2 21 50
147 Todor Mateev Todorov Bulgaria Varna 2 19 60
148 Hristo Ilian Langarov Bulgaria Varna 2 24 39
149 Preslav Valkanov Ivanov Bulgaria Varna 2 20 35
150 Kaloyan Klimentov Todorov Bulgaria Varna 2 21 40
151 Stanislav Nikolaev Hristov Bulgaria Varna 2 20 60
152 Kristian Anzhelo Georgiev Bulgaria Varna 2 14 50
153 Boril Stanimirov Ivanov Bulgaria Varna 2 21 44
154 Aleksandar Georgiev Bulgaria Varna 2 16 40
155 Viktor Antonov Zapryanov Bulgaria Varna 3 23 46
156 Aleksandar Angelov Kanev Bulgaria Varna 3 20 56
157 Antoaneta Ilieva Ilieva Bulgaria Varna 3 27 50
158 Aleksandar Biserov Balinov Bulgaria Varna 3 20 50
159 Pavel Ivaylov Vasilev Bulgaria Varna 3 25 56
160 Stanislav Prodanov Namliev Bulgaria Varna 3 23 22
161 Eva Georgieva Burova Bulgaria Varna 3 26 57
162 Vladislav Sergeev Serafimov Bulgaria Varna 3 29 45
163 Konstantin Nikolaev Beloperkin Bulgaria Varna 3 24 45
164 Svetoslav Radoslavov Stoilov Bulgaria Varna 3 20 27
165 Ilina Todorova Voenkina Bulgaria Varna 3 19 54
166 Yoana Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 3 19 45
167 Eva Radoslavova Gradeva Bulgaria Varna 3 19 60
168 Nikola Boyanov Tomov Bulgaria Varna 3 23 49
169 Danail Martinov Penchev Bulgaria Varna 3 17 54
170 Iva Nikolaeva Raynova Bulgaria Varna 3 16 47
171 Stamen Kirilov Kiryazov Bulgaria Varna 3 26 48
172 Georgi Mariyanov Ivanov Bulgaria Varna 3 26 45
173 Vasilena Mariyanova Ivanova Bulgaria Varna 3 24 42
174 Aleksia Stoyanova Stoyanova Bulgaria Varna 3 17 51
175 Nikolay Ivankov Ivanov Bulgaria Varna 3 26 53
176 Angelika Byulentova Hamdi Bulgaria Varna 3 25 60
177 Viktor Antonov Blagov Bulgaria Varna 3 22 40
178 Aleksandar Plamenov Zhelyazkov Bulgaria Varna 3 24 58
179 Kristian Krasimirov Mihaylov Bulgaria Varna 3 22 45
180 Simona Radostinova Panayotova Bulgaria Varna 3 10 25
181 Nevena Aleksandrova Aleksandrova Bulgaria Varna 3 20 51
182 Kiril Dimitrov Milkov Bulgaria Varna 3 26 45
183 Gabriela Ventsislavova Frateva Bulgaria Varna 3 16 51
184 Aleks Martinov Kirichev Bulgaria Varna 3 28 53
185 Kristiyan Dimitrov Kostadinov Bulgaria Varna 3 16 37
186 Simeon Iliev Petrov Bulgaria Varna 3 23 43
187 Stefania Teodosieva  Bocheva Bulgaria Varna 3 30 53
188 Kaloyan Deyanov Hadzhiyski Bulgaria Varna 3 24 54
189 Ivaylo Nikolov Iliev Bulgaria Varna 3 27 50
190 Dobril Dobrilov Genchev Bulgaria Varna 3 16 49
191 Daniel Shtiliyanov Kotov Bulgaria Varna 3 27 46
192 Katerina Petrova Tsvetkova Bulgaria Varna 3 17 45
193 Miroslava Miroslavova Venelinova Bulgaria Varna 3 9 49
194 Denisa Vladimirova Zlateva Bulgaria Varna 3 22 50
195 Kristian Dianov Nenov Bulgaria Varna 3 28 41
196 Georgi Antonov Shterev Bulgaria Varna 3 17 43
197 Boris Yuliyan Gerchev Bulgaria Varna 3 19 48
198 Viktor Plamenov Stoyanov Bulgaria Varna 3 19 54
199 Gergana Slavova Slavova Bulgaria Varna 3 13 60
200 Yavor Georgiev Ovcharov Bulgaria Varna 3 16 60
201 Ognyan Zlatinov Bankov Bulgaria Varna 3 22 50
202 Zhoro Borislavov Borisov Bulgaria Varna 3 25 58
203 Kaloyan Branimirov Kostadinov Bulgaria Varna 3 17 40
204 Presiyan Veselinov Zapryanov Bulgaria Varna 3 20 58
205 Martina Dragomirova Petrova Bulgaria Varna 3 13 55
206 Simeon Ivov Iliev Bulgaria Varna 3 19 56
207 Gabriela Vladimirova Vladimirova Bulgaria Varna 3 10 42
208 Boris Konstantinov Georgiev Bulgaria Varna 3 20 42
209 Nikola Dimitrov Zahariev Bulgaria Varna 3 15 38
210 Martin Ivanov Damyanov Bulgaria Varna 3 24 38
211 Mihail Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 3 27 54
212 Ilia Kamenov Kirov Bulgaria Varna 3 15 49
213 Ivan Martinov Kolev Bulgaria Varna 3 26 33
214 Vasil Valentinov Todorov Bulgaria Varna 3 25 60
215 Georgi Nikolaev Petkov Bulgaria Varna 3 22 39
216 Georgi Tonev Valchev Bulgaria Varna 3 25 60
217 Beloslava Petrova Petrova Bulgaria Varna 3 22 50
218 Simona Svilenova Cherneva Bulgaria Varna 3 28 60
219 Lada Svetoslavova Zaharieva Bulgaria Varna 3 19 60
220 Maksim Svetoslavov Zahariev Bulgaria Varna 3 21 45
221 Bozhidar Dimitrov Angelov Bulgaria Varna 3 24 60
222 Dimitar Miroslavov Miltiyadov Bulgaria Varna 3 24 59
223 Milena Yordanova Adamova Bulgaria Varna 3 25 45
224 Nikolay Milenov Mitev Bulgaria Varna 3 23 45
225 Petar Ivov Petrov Bulgaria Varna 4 19 51
226 Margarita Nikolaeva Raynova Bulgaria Varna 4 15 47
227 Aleksandra Ninova Atanasova Bulgaria Varna 4 20 60
228 Angel Plamenov Avramov Bulgaria Varna 4 26 51
229 Rumen Todorov Grozev Bulgaria Varna 4 7 33
230 Grigoriy Mihaylovich Smirnov Bulgaria Varna 4 24 56
231 Viktor Svilenov Stanoev Bulgaria Varna 4 24 57
232 Kaloyan Krasimirov Panov Bulgaria Varna 4 28 57
233 Valeria Dobromirova Dobreva Bulgaria Varna 4 20 60
234 Anton Yordanov Yordanov Bulgaria Varna 4 18 49
235 Kaloyan Ivaylo Vasilev Bulgaria Varna 4 25 48
236 Nikola Nikolaev Nestorov Bulgaria Varna 4 26 52
237 Viktor Plamenov Filchev Bulgaria Varna 4 15 53
238 Stefan Yordanov Filchev Bulgaria Varna 4 16 53
239 Aleksandra Svetlozar Stefanova Bulgaria Varna 4 17 55
240 Ilian Georgiev Bliznakov Bulgaria Varna 4 21 42
241 Veselin Yulianov Marinov Bulgaria Varna 4 20 48
242 Stiliyan Pavlov Stoimenov Bulgaria Varna 4 15 60
243 Simeon Aleksandrov Belchev Bulgaria Varna 4 14 55
244 Kaloyan Milkov Milkov Bulgaria Varna 4 18 53
245 Zvezdemir Nikolaev Penev Bulgaria Varna 4 25 60
246 Martin Dianov Ivanov Bulgaria Varna 4 24 55
247 Rostislav Ivanov Simeonov Bulgaria Varna 4 15 60
248 Petar Petrov Valkov Bulgaria Varna 4 25 60
249 Vanina Grigorova Mineva Bulgaria Varna 4 26 60
250 Nikolay Ivelinov Kovachev Bulgaria Varna 4 24 60
251 Teodor Georgiev Radev Bulgaria Varna 4 11 50
252 Adel Bohos Karagyozyan Bulgaria Varna 4 18 60
253 Angel Miroslav Vladov Bulgaria Varna 5 19 50
254 Mihail Milenov Trifonov Bulgaria Varna 5 19 52
255 Veselin Nikolaev Markovich Bulgaria Varna 5 28 59
256 Valeri Valentinov Stanev Bulgaria Varna 5 23 50
257 Maya Miroslavova Dimitrova Bulgaria Varna 5 24 53
258 Yanitsa Angelova Yaneva Bulgaria Varna 5 17 47
259 Stanislav Boyanov Stoichkov Bulgaria Varna 5 26 56
260 Yoanna Miroslavova Todorova Bulgaria Varna 5 22 60
261 Kalin Kamenov Kalev Bulgaria Varna 5 20 60
262 Ivaylo Rumenov Antonov Bulgaria Varna 5 20 60
263 Siyana Bogomilova Zhivkova Bulgaria Varna 5 17 60
264 Kalin Yaroslavov Stanev Bulgaria Varna 5 27 60
265 Nora Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 5 28 60
266 Reni Ognyanova Paskaleva Bulgaria Varna 5 28 60
267 Atanas Prodanov Stalev Bulgaria Varna 5 18 50
268 Aleksandar Georgiev Mihaylov Bulgaria Varna 5 19 60
269 Yanitsa Kamenova Shtereva Bulgaria Varna 6 23 60
270 Atina Evgenieva Gencheva Bulgaria Varna 6 23 57
271 Deyan Deyanov Hadzhi-Manich Bulgaria Varna 6 30 52
272 Nikolay Antonov Blagov Bulgaria Varna 6 18 59
273 Viktor Nevenov Chavdarov Bulgaria Varna 6 22 60
274 Aleksandar Plamenov Yordanov Bulgaria Varna 6 17 60
275 Emona Dimitrova Ilieva Bulgaria Varna 6 15 48
276 Daniel Yordanov Adamov Bulgaria Varna 6 25 55
277 Kristiyan Bogdanov Filipov Bulgaria Varna 6 5 40
278 Alesandro Lo Dzhudiche Bulgaria Varna 6 6 53
279 Dzhuzepe Lo Dzhudiche Bulgaria Varna 6 6 52
280 Nikola Martinov Hristov Bulgaria Varna 6 12 45
281 Georgi Yordanov Yordanov Bulgaria Varna 6 13 51
282 Ivon Tsvetanova Ivanova Bulgaria Varna 6 14 50
283 Margulan Erlanovich Ismoldaev Bulgaria Varna 7 21 55
284 Radoslav Angelov Kanev Bulgaria Varna 7 15 60
285 Velislav Slavov Slavov Bulgaria Varna 7 15 60
286 Boris Stoyanov Stoyanov Bulgaria Varna 7 21 60
287 Ivan Miroslavov Dimitrov Bulgaria Varna 8 9 59
288 Elitsa Ivaylova Vasileva Bulgaria Varna 8 19 59
289 Radostina Plamenova Bogdanova Bulgaria Varna 8 14 59
290 Vladislav Radomirov Stefanov Bulgaria Varna 8 8 60

Резултати от 19 Cофийски математически турнир 2017г.

РЕЗУЛТАТИ

Софийски математически турнир 2017г.

 

Уважаеми родители и ученици,

На 18 ноември 2017г.(събота) ще се проведе Деветнадесети Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас.

Броят на задачите за всички класове е 13,като 10 от тях са с избираем отговор,две задачи-със свободен отговор,а 13 задача

се решава подробно.

Времетраенето на състезанието за I клас е 40 минути(от 11.00 до 11.40ч.),а за учениците от II до VII клас-90 мин.(от 11.00 до 12.30ч.)

Оценяване:За верен отговор от 1 до 10 задача-5 точки,11 и 12 зад.-

7 точки,13 задача-10 точки,за грешен или непълен отговор-0 точки.

Максимален брой точки-74.

Такса правоучастие:8 лева.Желаещите да участват в срок от 13.XI.

(понеделник) до 16.XI.(четвъртък) трябва да се запишат в офиса на

Учебен център „Ребус” на адрес:гр.Варна,бул.”Сливница”55

Работно време:9.00-18.30 ч.      Тел.за връзка:0899 116192

Categories
...