Archive for the ‘Новини’ Category

Календарен план на състезанията по математика през учебната 2016/2017г.

Ноември:

1. Математически турнир „Черноризец Храбър”-1.XI.2016 г.

Декември:

1. Математически турнир,,Иван Салабашев”-3.XII.2016 г.

2. Коледно математическо състезание-10.ХII.2016 г.

Януари:

1.Олимпиада по математика-общински кръг-до 8.I.2017 г.

2.Математика без граници – зимен кръг

Февруари:

Олимпиада по математика-областен кръг-8.II.2017 г.

 Март:

1.Математическо състезание на Асоциация,,Кенгуру без граници”,1-12 клас-

18.III.2017 г.

2.Математика без граници – пролетен кръг

 Април:

1. Пролетни математически състезания,4-8 клас,Варна-1.IV.2017 г.

2. Великденско математическо състезание-22.IV.2017 г.

Май:

1. XXII Математически турнир,,Акад.К.Попов”-28-30.IV / 2-8.V.2017 г.,Шумен

2. Математическо състезание ,,Питагор” за ученици от IV клас -14.V.2017 г.

 

Класиране – математически таланти 2016 г.

                                                            Класиране 1 клас

      Име,презиме ,фамилия
             Училище
Точки
               Награда
1
Ева Радославова Градева
ОУ”П.Р.Славейков”
55
Златен медал и грамота
2
Мартин Стайков Попов
СОУ”Найден Геров”
45
Сребърен медал и грамота
3
Милена Йорданова Адамова
СОУПЧЕ”А.С.Пушкин
45
Сребърен медал и грамота
4
Павел Ивайлов Василев
ОУ”П.Р.Славейков
45
Сребърен медал и грамота
5
Алекс Мартинов Киричев
ОУ”П.Р.Славейков”
40
Бронзов медал и грамота
6
Дамян Иванов Накев
ЦДГ”Мир”
40
Бронзов медал и грамота
7
Константин Николаев Белоперкин
ОУ”П.Р.Славейков”
40
Бронзов медал и грамота
8
Михаил Стоянов Стоянов
СОУПЧЕ”А.С.Пушкин”
40
Бронзов медал и грамота
9
Виктор Антонов Благов
ОУ”Йордан Йовков”
35
Грамота за отлично представяне
10
Ева Георгиева Бурова
ОУ”П.Р.Славейков”
35
Грамота за отлично представяне
11
Моника Андреева Тодорова
ОУ”Христо Ботев”
35
Грамота за отлично представяне
12
Александър Ангелов Кънев
СОУ”Климент Охридски”
30
13
Жоро Бориславов Борисов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
30
14
Виктор Пламенов Стоянов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
25
15
Дениса Владимирова Златева
ОУ”Захари Стоянов”
25
16
Йоана Ивайлова Василева
ОУ”П.Р.Славейков”
25
17
Огнян Златинов Банков
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
25
18
Светлозар Цветанов Тодоров
СОУ”Климент Охридски”
25
19
Гергана Славова Славова
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
20
20
Деа Димитрова Тумбалова
СОУ”Климент Охридски”
20
21
Даниел Деанов Желев
ОУ”Стефан Караджа”
15
22
Цветан Иванов Шипков
ОУ”Стефан Караджа”
5
23
Мартин Николаев Иванов
ОУ”Любен Каравелов”
0
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”
                                      
                                                                              Класиране 2 клас
        Име,презиме,фамилия
               Училище
   Точки
              Награда
1
Петър Петров Вълков
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
46
Златен медал и грамота
2
Магдалена Христова Христова
СОУ”Найден Геров’
36,5
Сребърен медал и грамота
3
Николай Ивелинов Ковачев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
36,5
Сребърен медал и грамота
4
Калоян Ивайло Василев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
35,5
Бронзов медал и грамота
5
Александра Светлозар Стефанова
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
35
Грамота за отлично представяне
6
Нелия Милкова Петрова
СОУ”Найден Геров’
34
Грамота за отлично представяне
7
Виктор Свиленов Станоев
ОУ”Захари Стоянов”
30,5
8
Мартин Дианов Иванов
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
30,5
9
Виктор Пламенов Филчев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
28,5
10
Стефан Йорданов Филчев
ОУ”П.Р.Славейков”
26,5
11
Калоян Милков Милков
СОУ”Найден Геров”
24,5
12
Теоман Мехмед Ахмед
ОУ”Васил Априлов”
24
13
Красен Илиянов Стефанов
СОУ”Найден Геров”
20
14
Кристиан Иво Костадинов
СОУ”Найден Геров”
16,5
15
Алекзандър Александър Мавродиев
СОУ”Найден Геров”
9,5
16
Боян Деянов Хаджи-Манич
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
6
17
Мартин Христов Иванов
ОУ”Добри Чинтулов”
6
18
Светослав Илиев Илиев
ОУ”Патриарх Евтимий”
6
   Забележка : На задача 10  за намерено едно решение от две възможни са присъдени 3,5 точки.* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”

 

Класиране 3 клас

         Име,презиме,фамилия
                Училище
  Точки
                Награда
1
Цветан Иванов Тинев
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
60
Златен медал и грамота
2
Калин Ярославов Станев
ОУ”Черноризец Храбър”
51
Сребърен медал и грамота
3
Мартин Красенов Иванов
СОУ”Найден Геров”
51
Сребърен медал и грамота
4
Карина Христова Карачорова
ОУ”Стефан Караджа
50
Бронзов медал и грамота
5
Валери Валентинов Станев
МФУ”Шарл Перо”
43
Грамота за отлично представяне
6
Йоанна Мирославова Тодорова
ОУ”Антон Страшимиров”
43
Грамота за отлично представяне
7
Ростислав Иванов Иванов
СОУ”Найден Геров”
43
Грамота за отлично представяне
8
Мая Мирославова Димитрова
СОУ”Климент Охридски”
40
Грамота за отлично представяне
9
Александър Георгиев Михайлов
ОУ”П.Р.Славейков”
37
10
Яница Ангелова Янева
ОУ”Васил Априлов”
37
11
Симона Димитрова Иванова
СОУ”Найден Геров”
35
12
Ангел Мирослав Владов
СОУ”Климент Охридски”
34
13
Васил Петров Драганов
СОУ”Климент Охридски”
34
14
Деян Миленов Димитров
СОУ”Д.Дебелянов”
28
15
Атанас Проданов Сталев
ОУ”Захари Стоянов”
26
16
Калин Каменов Калев
ОУ”Васил Априлов”
26
17
Алев Месру Гемеджи
СОУ”Найден Геров”
25
18
Дарина Димитрова Димитрова
СОУ”Найден Геров”
25
19
Никита Тодорова Военкина
СОУ”Найден Геров”
25
20
Мартин Мартинов Петров
СОУ”Найден Геров”
24
21
Йоанна Христова Ангелова
ОУ”Г.С.Раковски”
19
22
Мариета Станиславова Стоянова
ОУ”Захари Стоянов”
19
23
Сияна Богомилова Живкова
СОУ”Климент Охридски”
19
24
Стея Миланова Миланова
ОУ”Захари Стоянов”
18
25
Александър Венциславов Драганов
СОУ”Найден Геров”
18
26
Преслава Миленова Крумова
ОУ”Захари Стоянов”
16
27
Здравена Здравкова Кирилова
СОУ”Найден Геров”
16
28
Ина Радостинова Тенева
ОУ”Добри Чинтулов”
16
29
Кристиян Николаев Кръстев
СОУ”Найден Геров”
15
30
Паола Пламенова Параскевова
СОУ”Найден Геров”
15
31
Христо Иванов Желязков
СОУ”Климент Охридски”
13
32
Йордан Николаев Драганов
ОУ”Васил Априлов”
13
33
Радул Николай Николов
СОУ”Климент Охридски”
12
34
Хайг Онник Ованезов
НУИ”Добри Христов”
10
35
Веселин Петров Николаев
ОУ”Цар Симеон I“
9
36
Александър Здравков Василев
ОУ”П.Р.Славейков”
6
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 30 май от 16 – 20 ч. в учебния център на бул.”Сливница 55”

Състезание за математически таланти от 1, 2, 3 клас – Май 2016

На 28 май 2016 година ще се проведе традиционното в края на всяка учебна година
,,СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ ОТ 1, 2, 3 КЛАС”

Инициатор: Школа ,,Ребус”

Регламент: Състезателите решават 12 задачи, както следва:

  • 1 клас – Всички задачи са с избираем отговор. При посочен верен отговор ученикът получава по 5 точки.
  • 2 клас , 3 клас – От 1 до 8 задачите са с избираем отговор ( 3 точки),от 9 до 11 задача – със свободен отговор (7 точки), зад.12 се решава подробно- за вярно решение и правилна обосновка (15 точки ).

Продължителност: 90 мин. ( от 9 до 10.30 ч ).
Такса правоучастие: 7 лв
Място на провеждане: ОУ ,, Васил Априлов”
Финансиране: Със средствата, постъпили чрез такса правоучастие, се осигуряват консумативи, материали, награди и се покриват разходите по организацията и провеждането на състезанието.

Наградите:

  • 1-во място – златен медал и грамота
  • 2-ро място – сребърен медал и грамота
  • 3-то място – бронзов медал и грамота

Записване за състезанието на адрес: бул.,,Сливница” 55
Работно време: 9 ч – 18.30 ч.
Краен срок за записване: 25 май
Тел: 0885 878 555

 

Резултати – Математика без граници – Пролет

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Състезание за математически таланти – 30 май 2015 г.

Класиране на I-ви клас

 

име училище  точки награда
1 Петър Петров Вълков ОУ,, Св.св. Кирил и Методий” 55 златен медал и грамота
2 Виктор Руменов Тултуков VII СОУ ,, Найден Геров” 40 сребърен медал и грамота
3 Григор Цветанов Начев VIII СОУПЧЕ,, Ал. Пушкин” 40 сребърен медал и грамота
4 Джулия Живкова Гинчева ОУ ,, П.Р.Славейков” 40 сребърен медал и грамота
5 Магдалена Христова Христова VII СОУ ,, Найден Геров” 40 сребърен медал и грамота
6 Мишел Жекова Жекова ОУ ,, Добри Чинтулов” 40 сребърен медал и грамота
7 Теоман Мехмед Ахмед ОУ,, Васил Априлов” 40 сребърен медал и грамота
8 Радина Стефанова VII СОУ ,, Найден Геров” 35 бронзов медал и грамота
9 Николай Ивелинов Ковачев ОУ ,, Св. св.Кирил и Методий” 35 бронзов медал и грамота
10 Николай Илиянов Цачев VIII СОУПЧЕ ,, Ал.Пушкин” 35 бронзов медал и грамота
11 Николай Николаев Янев VII СОУ ,, Найден Геров” 35 бронзов медал и грамота
12 Алекс Мартинов Киричев ОДЗ ,, Морска звездичка “ 35 бронзов медал и грамота
13 Александра Светлозар Стефанова ОУ ,, Св. св.Кирил и Методий” 30
14 Ния Бойкова Петрова ОУ ,, П.Р.Славейков” 25
15 Николай Николаев Бояджиев СОУ ,,Климент Охридски” 20
16 Габриела Николаева Христова ОУ ,, Добри Чинтулов” 15
17 Ина Мартинова Маноилова ОУ ,, Васил Априлов” 15
18 Цветелина Миленова Минчева VIII СОУПЧЕ ,, Ал. Пушкин” 15
19 Нели Тодорова Николова ОУ ,, Патриарх Евтимий” 10
20 Мариян Бозуров ОУ,, Св.св. Кирил и Методий” не се явил
21 Вивиян Василева VIII СОУПЧЕ,, Ал.Пушкин” не се явила
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 5 юни от 16 ч – 17.30 ч в учебния център на бул.,,Сливница” 53.

 

Класиране на II-ри клас

 

име училище  точки награда
1 Цветан Иванов Тинев ОУ ,, Св.св. Кирил и Методий” 57 златен медал и грамота
2 Виктор Теодоров Илиев ОУ ,, П. Р. Славейков” 53 сребърен медал и грамота
3 Мартин Красенов Иванов VII СОУ ,, Найден Геров 53 сребърен медал и грамота
4 Йоанна Мирославова Тодорова ОУ ,, Антон Страшимиров” 49 бронзов медал и грамота
5 Кристиян Николаев Велчев VIII СОУПЧЕ ,, Ал. Пушкин” 48
6 Йордан Росенов Узунов ОУ ,, П. Р. Славейков” 45
7 Александър Георгиев Михайлов ОУ ,, П. Р. Славейков” 43
8 Яница Ангелова Янева ОУ ,, Васил Априлов” 41
9 Алев Месру Гемеджи VII СОУ ,, Найден Геров 40
10 Валери Валентинов Станев МФУ ,, Шарл Перо” 39
11 Ивета Веселинова Георгиева ОУ ,, Св.св. Кирил и Методий” 39
12 Цветелина Бориславова Георгиева СОУ ,, Климент Охридски” 38
13 Калин Каменов Калев ОУ,, Васил Априлов 37
14 Доника Тодорова Тодорова СОУ ,, Климент Охридски” 36
15 Ина Радостинова Тенева ОУ ,, Добри Чинтулов” 36
16 Мая Мирославова Димитрова СОУ ,, Климент Охридски” 36
17 Кристиян Николаев Кръстев VII СОУ ,, Найден Геров” 33
18 Мариета Станиславова Стоянова ОУ ,, Захари Стоянов” 32
19 Атанас Проданов Сталев ОУ ,,Захари Стоянов” 31
20 Павел Ясенов Янчев ОУ ,,Стефан Караджа” 30
21 Даниел Ясенов Шаршари ОУ ,, Стефан Караджа” 29
22 Ема Венелинова Михова VII СОУ ,, Найден Геров” 29
23 Симона Димитрова Иванова VII СОУ ,,Найден Геров” 29
24 Здравена Здравкова Кирилова VII СОУ ,, Найден Геров” 26
25 Карина Христова Карачорова ОУ ,, Стефан Караджа” 26
26 Радул Николай Николов СОУ ,, Климент Охридски” 26
27 Сияна Богомилова Живкова СОУ ,, Климент Охридски” 22
28 Иван Добромиров Иванов ОУ ,, Св.св. Кирил и Методий” 18
29 Андреа Найденова Тончева СОУ ,, Климент Охридски” 16
30 Васил Петров Драганов СОУ ,, Климент Охридски” 15
31 Стелиян Христов Станев VII СОУ ,,Найден Геров” 15
32 Иван Иванов Славов ОУ ,, Васил Априлов” 12
33 Едуард Александрович Симонян VIII СОУПЧЕ ,, Ал. Пушкин” 9
34 Мартин Емилов Белчев МФУ ,, Шарл Перо” 9
35 Станислав Иванов Стоянов ОУ ,, Стоян Михайловски” 6
Забележка: В зад. 9 за намерено едно решение от две възможни са присъдени 4 точки.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 5 юни от 16 ч – 17.30 ч в учебния център на бул.,,Сливница” 53.

 

Класиране на III-ти клас

 

име училище  точки награда
1 Деян Деянов Хаджи- Манич ОУ ,, Св.св.Кирил и Методий” 51 златен медал и грамота
2 Даниел Йорданов Адамов VIIi СОУПЧЕ ,, Ал. Пушкин” 47 сребърен медал и грамота
3 Мартин Пламенов Желязков ОУ ,,Стефан Караджа” 47 сребърен медал и грамота
4 Стефан Валериев Петров VII СОУ ,, Найден Геров 44 бронзов медал и грамота
5 Константин Константинов Томов СОУ,,Васил Левски”-гр.Д.Чифлик 42
6 Николай Антонов Благов ОУ ,, Йордан Йовков” 37
7 Вихрен Георгиев Наумов ОУ ,, П. Р. Славейков” 37
8 Радостин Петров Дончев ОУ ,, П. Р. Славейков” 33
9 Моника Бориславова Богданова ОУ ,, Добри Чинтулов” 32
10 Вероника Бисерова Балинова СОУ ,, Климент Охридски” 29
11 Теодор Ангелов Русев ОУ ,, Стефан Караджа” 23
12 Никола Мартинов Христов VII СОУ,,Найден Геров” 22
13 Лора Едуард Фенерджиян СОУ ,, Климент Охридски” 21
14 Християн Тодоров Тодоров СОУ ,,Климент Охридски” 16
15 Дениз Сунай Бейхан ОУ ,, Йордан Йовков” 13
16 Георги Георгиев Демиров ОУ ,, П. Р. Славейков” 12
17 Александър Павлов Петров ОУ ,, Добри Чинтулов” 12
18 Кристиян Кръстанов Йосифов ОУ ,, Св.св.Кирил и Методий” 12
19 Петър Иванов Петров ОУ ,, Св.св.Кирил и Методий” 9
20 Йоан Кирил Кирилов ОУ ,, Св.св.Кирил и Методий” 9
21 Иван Димитров Иванов I  Основно училище 9
22 Калоян Димов Митев ОУ,, Васил Друмев” 9
23 Юлена Мартинова СОУ ,,Климент Охридски” не се явила
Забележка: В зад.9 за намерено едно от две възможни решения са присъдени 4 точки.
* Наградените ученици могат да получат отличията си на 5 юни от 16 ч – 17.30 ч в учебния център на бул.,,Сливница” 53.

Състезание за математически таланти от 1,2,3,4 клас

Състезание за математически таланти от 1,2,3,4 клас – изтеглете цялата информация от тук

 

На 30 май 2015 година ще се проведе традиционното в края на всяка учебна година

,,СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАЛАНТИ ОТ 1, 2, 3 и 4 КЛАС”

 

Инициатор: Школа ,,Ребус”

 

Регламент: Състезателите решават 12 задачи, както следва:

1 клас – Всички задачи са с избираем отговор. При посочен верен отговор ученикът получава по 5 точки.

2 клас , 3 клас и 4 клас – От 1  до 8 задачите са с избираем отговор ( 3 точки),

 от 9 до 11 задача – със свободен отговор (7 точки), зад.12 се решава подробно- за вярно решение и правилна обосновка (15 точки ).

  Продължителност: 90 мин. ( от 9 до 10.30 ч ).

Такса правоучастие: 7 лв

Място на провеждане: ОУ ,, Васил Априлов”

Финансиране: Със средствата, постъпили чрез такса правоучастие, се осигуряват консумативи, материали, награди и се покриват разходите по организацията и провеждането на състезанието.

  

Наградите:

1. място – златен медал и грамота

2. място – сребърен медал и грамота

3. място – бронзов медал и грамота

 

Записване за състезанието на адрес: бул.,,8- ми Приморски полк”60 / срещу Общината/

Работно време: 9 ч – 18.30 ч.

Краен срок за записване: 28 май

Тел: 0885 878 555  

Състезание за математически таланти – 2014 г. – класиране

КЛАСИРАНЕ

 

Резултати от състезание за математически таланти

Резултати от състезание за математически таланти

Класиране в математическия турнир,посветен на Деня на народните будители

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
КЛАСИРАНЕ

Място Име Точки Наградени
1 Васко Ковачев 51 т. грамота
2 Мартин  Пейчев 50 т. грамота
3 Надежда Богоева 48 т. грамота
3 Павел Желев 48 т. грамота
4 Микаела Варсамова 46 т. грамота
5 Владислав Стефанов 45 т. грамота
5 Денислав Минчев 45 т. грамота
6 Виктор Пашалов 44 т.
7 Александра Василева 40 т.
7 Иван Димитров 40 т.
8 Георги Тодоров 39 т.
9 Божана Фурнаджиева 37 т.
10 Валери Китипов 36 т.
10 Кристиан Димитров 36 т.
11 Габриела Стефанова 33 т.
11 Денислав Жеков 33 т.
11 Никола 33 т.
12 Тереза Богданова 31 т.
13 Юлиян Димитров 29 т.
14 Дениел Генадиев 28 т.
14 Йоан Логофетов 28 т.
15 Борислава Нанкова 26 т.
15 Димана Дениславова 26 т.
16 Христо 24 т.
17 София Грудева 23 т.
18 Анджела Вълчева 19 т.
19 Михаела Иванова 16 т.
20 Ния 14 т.
21 Кристияна Пейчева 11 т.
22 Алекс 6 т.
23 Катрин Кръстева 5 т.

Наградите ще бъдат връчени на 20 ноември 2011г. от 10.30 ч.

Школите по математика, бълг. език и англ. език стартират в началото на месец септември

МАТЕМАТИКА

Нашият център ви предизвиква да приемете обучението си по математика като приключение. Вие избирате дали ще участвате като герои , или ще бъдете зрители на състезанието.

Няма лесни и трудни задачи. Има такива, които са ви познати и други, които не сте срещали. Най-често познатите ги подминавате , а а интересни ви се струват непознатите- тези, които ви карат да мислите, да комбинирате всичките си знания и да се почувствате откриватели.
Точно тези задачи правят математиката интересна наука.

Решавайки задачи, вие ще добиете чудната увереност , че принадлежите към кръга на мислещите хора, за които математиката е предизвикателство ,забавление и полезен приятел по пътя към успеха.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Чрез забавни задачи, тестове и интересни упражнения вие ще изучавате богатството на родния език и неусетно ще се изкачвате към върховете, разкриващи необятните хоризонти на човешкото знание.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В условията на съвременната глобализация почти няма човек , който да знае единствено родния си език.
Усвоете бързо,лесно и приятно англ. език в учебен център РЕБУС- Варна.

Часовете с квалифицирани преподаватели обхващат всички нива- от напълно начинаещи до напреднали.
Центърът разполага с огромен архив материали за езиково обучение. Акцентира се върху най-често допускани грешки, произношение, способността свободно да се комуникира на англ. език.

Categories
...